výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Otázka:

Pracuji jako ekonomka na poloviční úvazek. Začátkem roku u nás proběhl personální audit na základě kterého bylo doporučeno navýšení pracovního úvazku ekonoma na plný tj.40 hod/týden. Dostala jsem dvě možnosti – buď změnu úvazku a s tím i navýšení pracovních povinností nebo výpověď z pracovního poměru. Jako matka malého dítěte do 3 let věku nejsem schopná a vlastně ani ochotná na první variantu přistoupit, tzn. volím výpověď z pracovního poměru. Chtěla bych odejít co nejdříve (zaměstnavatel s tím souhlasí a již si hledá na mé místo náhradu) – může mi dát zaměstnavatel výpověď z organizačních důvodů k datu (tzn. bez výpovědní lhůty), tak abych měla nárok na odstupné o které nechci přijít nebo musí být při výpovědi od zaměstnavatele z organizačních důvodů zachována výpovědní lhůta 2 měsíce a odstupné 3 platy? Nebo je lepší dohoda o rozvázání pracovního poměru k datu – to ale přijdu o odstupné?

Odpověď:

Pokud bude pracovní poměr ukončen výpovědí ze strany zaměstnavatele (výpovědním důvodem budou organizační změny), tak musí být dodržena výpovědní doba a rovněž Vám i vzniká nárok na odstupné.
Jestliže bude pracovní poměr skončen dohodou, tak může být ukončen ke konkrétnímu dni (není zde tedy výpovědní doba). A pokud bude v této dohodě stanoven důvod skončení pracovního poměru (organizační změny), vzniká Vám taktéž nárok na odstupné (§ 67 zákoníku práce).
Pokud tedy chcete, aby pracovní poměr skončil co nejdříve, doporučuji Vám ukončit pracovní poměr dohodou. V dohodě pak můžete výši odstupného přímo sjednat (může být i určeno, že výše odstupného bude vyšší, než ukládá zákoník práce) nebo postačí, bude-li v této dohodě určen výpovědní důvod (organizační změny), a pak Vám vzniká nárok na odstupné v zákonné výši.