řízení bez řidičského oprávnění

Otázka:

Dne 10.10.2009 jsem pozbyl řidičské oprávnění na základě dosažení 12ti bodů. ( 2x pásy, 2x překročení rychlosti I. o 8km/h o 11km/h), 1x telefon, 1x vjezd do zákazu ). Řidičský průkaz jsem odevzdal, bez zbytečných průtahů dne 10.10.2009

Dne 26.4.2010 jsem vezl k lékaři kamaráda, který byl před dvěma dny 2x na pohotovosti s bolestmy zubů s hrozící operací. Byl jsem ale zastaven Policií.

Od 10.10.2009 jsem neřídil, takže mě zastavily poprvé dne 26.04.2010. Na služebně se mnou sepsaly náležitosti a daly mi ZÁZNAM O SDĚLENÍ PODEZŘENÍ ve kterém je psáno. Podle parag.179b odstavec 3. trestního řádu sděluji podezřelé osobě z přečinu: MAŘENÍ ÚŘEDNÍHO ROZHODNUTÍ A VYKÁZÁNÍ podle ustanovení parag. 337 odstavce 1 písmena a) trestního zákoníku, neboť na základě zjištěných skutečností je dostatečně odůvodněn závěr, že………………..mařil výkon úředního rozhodnutí tím, že vykonával činnost, pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění, čímž naplnil skutkovou podstatu citovaného přečinu.

Chci se zeptat na to co mi hrozí? A jak postupovat?

Zda-li policie špatně neklasifikovala můj prohřešek – domnívám se z důvodu toho, že vrchní směny dopravní policie si tento prohřešek vysvětlil právně jinak. To tak, že se jedná o přestupek, nikoli trestný čin z důvodu toho, že mi nepřišlo žádné rozhodnutí o zákazu řízení. Poradil mi, že mám okamžitě sepsat stížnost a proti klasifikaci se odvolat státnímu zástupci.

Poraďte prosím, neřídíl jsem se zlým úmyslem. Zprávy od lékaře atd…není problém doložit.

Odpověď:

Za maření úředního rozhodnutí a vykázání lze dle § 337 odstavec 1 trestního zákona uložit trest odnětí svobody až na tři léta.
Podat stížnost samozřejmě lze, nicméně se domnívám, že v tomto případě je kvalifikace správná. Neboť řidičské oprávnění Vám bylo odebráno na základě rozhodnutí správního orgánu.
Pro upřesnění cituji § 337 odstavec 1 písmeno a) trestního zákona „Kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci tím, že vykonává činnost, která mu byla takovým rozhodnutím zakázána nebo pro kterou mu bylo odňato příslušné oprávnění podle jiného právního předpisu,…“
Pokud jste byl tedy Policií ČR zadržen při jízdě na pohotovost (a ne již z pohotovosti), doporučovala bych Vám prokázat, že jste motorové vozidlo řídil z důvodu krajní nouze – musel jste kamaráda odvést na pohotovost a nebylo možné tento odvoz zajistit jinak.