Vzdání se dědictví

Otázka:

Moje matka si vzala pújčku ve výši xxx s tím,že se snažila pomoci dceři /moje sestra/.S ústní dohodou,že sestra bude dluh splácet.Bohužel se tak neděje a mne zajímá zda pokud by má matka zemřela /má dva měsíce do důchodu/ by na mě připadly její dluhy /dědictví/
Pokud ano,zajímá mne jak se případných dluhů vzdát ještě za jejího života a osvobodit se od závazků,které se mě bytˇnepřímo také týkají.
Matka nemá žádný movitý majetek,myslím tím dům,byt v osobním vlastnictví,úspory,cennosti atp.

Odpověď:

Vaším právem je v rámci dědického řízení dědictví odmítnout. Avšak tímto právním úkonem odmítnete svůj dědický podíl jako celek (majetek i závazky Vaší matky), odmítnout pouze část dědictví (např. jen závazky) nelze.
Další možností je, že Vaše matka sepíše závěť v níž bude určeno, komu jaký její majetek připadne.