Napadení darovací smlovy

Otázka:

Jsme tři sourozenci. Před asi 12 lety rodiče přepsali(darovali)rodinný dům, ve kterém bydleli, sestře bez našeho vědomí a bez věcného břemene. Loni zemřel otec. Nyní chce sestra dům prodat a dle jejího vyjádření má jít matka třeba pod most.Je nějaká šance nějak zasáhnout, ev. kdo je kompetentní?

Odpověď:

Jelikož byla nemovitost ve vlastnictví Vašich rodičů, mohli s ní disponovat dle svého uvážení, tedy ji i darovat. Skutečnost, že o tom nebyly ostatní děti informováni je bezpředmětná, neboť zákon tuto povinnost neukládá.
Aby však mohlo dojít k vrácení daru, musí být naplněno ustanovení § 630 občanského zákoníku, kde je stanoveno, že „dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný chová k němu nebo členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy. Pokud však Vaše sestra (vlastník nemovitosti) nebude reagovat, bude muset Vaše matka podat žalobu. Následně bude rozhodovat soud, zda-li jednání Vaší sestry naplňuje zmíněné ustanovení.