exekuce

Otázka:

Celý život jsme poctivě pracovali .Za to, že chceme synovi pomoci s návratem do normálního života máme být vystaveni nekonečným soudním dokazováním / 13 exekutorů/ po dobu 10 let. Jsme v důchodu a tolik života nám možná ani nezbývá.

Bydlíme v našem starém rodinném domě /1893/, ve kterém by bylo možné udělat menší stavební úpravy.Vznikla by samostatná bytová jednotka 1+1 s příslušenstvím. Samostatný vchod by šel prorazit ze dvora,tedy z našeho pozemku. Oba byty by neměli společnou část ani průchod.Jen společné topení , vodu a přívod elektřiny.Se synem bychom uzavřeli písemnou smlouvu o pronájmu na dobu určitou./ třeba půl roku/ Prosté vybavení by bylo zapsáno ve smlouvě./ naše věci ale zřejmě jen takové , které nejspíše nepodléhají exekuci/
Pomůže takovéto řešení tomu aby exekutor nevyplenil část domu , kterou užíváme my? /3+1/ Žádný mimořádný majetek nemáme, většinou věci, zakoupené před 20 lety / už bez účtu/ a pár památek po rodičích , spíše cenné jen pro nás. Přesto by nás exekuce a zejména opakované soudní vymáhání zničilo.Může se exekutor domáhat vstoupit do našeho bytu , nebo by se to dalo považovat , v případě naší nepřítomnosti , za vloupání? Jsou nějaká pravidla / z hlediska možné exekuce /, která definují samostatnou bytovou jednotku?Není nutné někam podnájemníka hlásit ?
Mělo by případně nějaký význam obrátit se v předstihu na ombudsmana?

Odpověď:

Pronajmout synovi část domu samozřejmě můžete. V případě, že byste tento pronájem chtěl učinit Vámi uvedeným způsobem, musel byste mít k pronajímání živnostenské oprávnění a odvádět z tohoto příjmu daň.
Pokud byste chtěl z rodinného domu udělat byt se dvěma bytovými jednotkami, muselo by toto být schváleno stavebním úřadem.
Exekutor je však oprávněn k přístupu na všechna místa, o nichž se domnívá, že tam má povinný svůj majetek. Je tedy možné, že bude požadovat vstup i do Vašeho domu. Za vloupání ani za jiný trestný čin se toto považovat nebude.
Vaší obranou je tedy pouze učinit např. soupis majetku (buď za přítomnosti notáře či svědků) a v případě, že bude Váš majetek zabaven se domáhat jeho vrácení.