Nemoc z povolání

Otázka:

Před nastoupením do prac. neschopnosti jsem pracoval ve styku s epoxidy.Při výkonu práce jsem dostal ekzém na rukou a v obličeji.Lékařem jsem byl uznán jako alergik na epoxidy i když jsem v minulosti nic podobného neměl.Lékař mi též zakázal další styk s touto látkou.Zaměstnavatel mi předběžně řekl, že pro mne jinou pozici momentálně nemá.Jak bych měl nadále postupovat po skončení prac. neschopnosi při případném ukončení prac. poměru? Mám nárok na nějaké odstupné?

Odpověď:

Pokud dle lékařského posudku nemůžete vykonávat současnou činnost, je zaměstnavatel povinen Vás převést na jinou práci. Pokud toto zaměstnavatel neučiní, můžete podat okamžité zrušení pracovního poměru dle § 56 odstavec 1, kde je stanoveno (cituji): „Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce.“
Pokud bude pracovní poměr takto ukončen, náleží Vám dle § 67 odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku.