Platnost smlouvy

Otázka:

4.5.2009 jsem podepsal smlouvu o propagaci reklamní plochy s firmou xxx nyní skoro po roce mi poslali poštovní poukázku k zaplacení 1 490 Kč s tím, že se mi smlouva automaticky prodloužila. Poslat výpověď jsem samozřejmě nestihl. Co je ale podstatné, že firma už nemá původní název, který byl u podpisu smlouvy, ale nyní vystupuje jako firma xxx. Je tato smlouva platná? Nedali mi totiž vědět o změně názvu. Musím platit onen poplatek 1 490 Kč i když se jedná prakticky o jinou firmu?

Odpověď:

Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda-li pouze firma změnila název, či zda-li původní firma zanikla a do jejích závazkových vztahů vstoupila firma nová. Pokud jsou zachovány ostatní údaje (IČO, údaj o zápisu v obchodním rejstříku atd.) a došlo pouze ke změně názvu, jedná se stále o stejný subjekt, čili Váše závazky i nadále trvají. Společnost v tomto případě není povinna tuto změnu svým obchodním partnerům oznamovat.
Ve druhém případě Vám tato skutečnost měla být dle § 477 obchodního zákoníku oznámena. Nicméně Váš závazek trvá i nadále vůči této nové společnosti.