Vymáhání škody

Otázka:

Proběhla exekuce na mém majetku, jednalo se o dluhy expřítele o kterých se neměla ani tušení.Věci jsem jsi vymohla po 2 letech vylučovací žalobou .Musela jsem jsi však zajet pro ně do exelučního skladu.Expřítel se nijak neangažoval, bylo mu to ukradené, písemně jsem ho vyzývala k úhradě nákladů spojených s cestou pro věci.Nereagoval.Z důvodu operace kolena jsem jsi tedy musela najmout firmu a ta mi věci dovezla.Částku jsem uhradila.Soud se mně TEĎ ptá jakou právní povinnost žalovaný porušil?Od kdy a na základě jaké skutečnosti je expřítel – žalovaný v prodlení s úhradou požadované částky.Zdá se mi to absurdní..tak zamlčí dluhy, mě vyberou kvůli němu exekutoři, já musím lítat po soudech a vymáhat jsi své věci spět a když už je mám na vlastní náklady jet pro ně a soud se divý že po tom člověku něco chci?

Odpověď:

V tomto okamžiku bych Vám doporučila soudu sdělit, že Váš ex-přítel má na základě soudního rozhodnutí povinnost zaplatit dlužnou částku, kterou dobrovolně neuhradil, čímž bylo přistoupeno k exekučnímu řízení, v jehož průběhu Vám byl zabaven majetek. Jelikož jednáním Vašeho ex-přítele (řádným neuhrazením dlužné částky), Vám vznikla škoda (náklady na přepravu), požadujete, aby Vám Váš ex-přítel takto vzniklou škodu nahradil. Váš ex-přítel je v prodlení od doby, kdy jste ho k úhradě vyzvala.
Avšak v tomto případě bude soud zkoumat, zda-li Vám škoda skutečně vznikla jednáním Vašeho ex-přítele. Tedy aby mohla být žaloba úspěšná, musel by žalovaný porušit povinnost a v přímé souvislosti s tímto by Vám musela škoda vzniknout. V tomto případě se domnívám, že tomu tak není. Váš ex-přítel sice porušil povinnost, čímž mu bylo nařízeno uhradit peněžitou částku, což sice rovněž neučinil, ale stále zde není přímá souvislost mezi neuhrazením prvotní povinnosti a vznikem Vaší škody.