Výživné mezi rozvedenými manžely

Otázka:

Jsem samoživitelka.Exmanžel podal na mně platební příkaz.Já podala opožděně odpor.Nabylo právní moci a nařízeno exkučně strávat z mé měsíční mzdy.Otázka zní, je možné pokud mi po této exekuci zůstává puze torzo v zákonem stanovené výši a mám jedno dítě dvouleté t.j na nájem a hypotéku požádat o výživné na mně od ex? Rozvod byl smluvný, rychlý dle §24 žádný majteke ani další výdělečnou činnost nemám.

Odpověď:

Dle § 92 zákona o rodině může rozvedený manžel, který není schopen se sám živit, žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Ustanovení § 96 zákona o rodině pak stanovuje podmínku, dle níž lze vyživovací povinnost přiznat pouze v případě, jestliže by to neodporovalo dobrým mravům.
V tomto případě je tedy nutné znát konkrétní skutečnosti dané situace. Vaším právem je tedy požadovat výživné, avšak bude-li Vám tento nárok přiznán, bude záležet na rozhodnutí soudu.