Neplatící otec

Otázka:

Chtěla jsem se vás touto cestou zeptat na mého otce, který žije v již mém bytě, který mi s matkou darovali. Nebyl by v tom žádný problém, mám své bydlení, kdyby otec platil řádně nájem a další poplatky, což nečiní, je velmi zadlužený. Zjistila jsem, že na nájemném je dluh a dokonce nedávno odstřihli elektřinu, to je už vpořádku zaplacené. Platby nájmu provádí on, nebyl předtím důvod a čas je převádět na mne. Chci se tedy zeptat, pokud všechny platby nájmu převedu na sebe s tím, že on bude posílat peníze na můj účet, a stane se, že mi platit nebude, je možnost jej nějakým způsobem vystěhovat? Je potřeba mít s ním sepsanou nájemní smlouvu? V bytě má trvalé bydliště on, já i matka (ta také žije jinde). Nemůže na byt přijít exekuce?

Odpověď:

Jelikož nejde o byt ve Vašem vlastnictví, ale o byt nájemní, je rozhodné, s kým je sepsána nájemní smlouva. Pokud je nájemní smlouva sepsána mezi Vámi a pronajímatelem, můžete se svým otcem uzavřít podnájemní smlouvu. V případě, že Vám pak nebude včas a řádně hradit nájemné, vzniká Vám nárok na požadovat jeho vystěhování. Je-li však účastníkem nájemní smlouvy i Váš otec, můžete pouze s ním uzavřít smlouvu, na jejímž základě Vám bude platit plnění související s nájmem a Vy tato plnění budete dále hradit pronajímateli. (Uzavření této smlouvy bych Vám doporučovala sepsat v součinnosti s advokátem.) Pokud by pak přestal sjednané plnění hradit, mohla byste toto plnění po něm požadovat např. v rámci soudního řízení.
Pokud bude na Vašeho otce nařízena exekuce, je možné, že bude nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, kdy pak exekutor bude oprávněn zabavit majetek o němž se domnívá, že je ve vlastnictví povinného. Pokud by Vám byl takto zabaven i Váš majetek, musela byste podat do 2 měsíců od soupisu vylučovací žalobu a prokázat, že zabavený majetek je ve Vašem vlastnictví.