Archiv pro měsíc: Červen 2010

Umístění přístavby ve dvorní části rodinného domu

Otázka:

Mám zásadní problém se svým sousedem.
Jedná se o přístavbu ve dvorní části rodinného domu,přesto že došlo ke spoustě chyb i s mé strany,které se ale dají postupně vyřešit,klíčovým problémem je přístavba postavená na hranici se sousedovým pozemkem kolem roku 2001.Soused mě neustále napadá s tím,že tato přístavba je několika centimetry na jeho pozemku.
Já mám ale geometrický plán z roku 2005,který je platný a vytýčuje stávající stavbu a přístavbu ve dvorní části.
V tomto geometrickám plánu s platnými razítky nění jediná zmínka,že bych zasahoval na sousedův pozemek,tudíž by mělo být všechno v naprostém pořádku,ale není.
Stavební úřad mě vždy vyhověl a přístavbu dodatečně povolil,ale Krajský stavební úřad vždy všechno vrátil a dal zapravdu sousedovi a takto se to vleče stále dokola.
Psal jsem i na Min. pro místní rozvoj,taktéž dalo za pravdu Krajskému úřadu.
Měl jsem i najatého právníka,skoušel podat žalobu,ale údajně bych tento spor prohrál.
Jsem z toho zoufalý,geometrický plán je v pořádku,můžete nějak pomoci?

Odpověď:

V tomto případě by bylo nutné znát stanovisko Krajského stavebního úřadu, přesněji odůvodnění, proč rozhodnutí stavebního úřadu nepotvrdí a věc vrací stavebnímu úřadu. Pokud je jediným sporem vlastnické právo k části pozemku, doporučuji podat občanskoprávní žalobu na určení vlastnického práva k tomuto pozemku. Soud pak rozhodne, kdo je vlastníkem. Vyhoví-li soud Vaší žalobě a určí, že sporná část pozemku je ve Vašem vlastnictví, bude muset Krajský stavební úřad toto rozhodnutí respektovat a rozhodnutí stavebního úřadu potvrdit.
Ovšem jak již bylo zmíněno, je v tomto případě nutné znát stanovisko Krajského stavebního úřadu.

dotaz na kontrolu

Otázka:

Mám pozastavené živnostenské listy které byly na natěračské práce a obchodní činnost abych mohl prodávat nespotřebované barvy už 5 roků. Přesto u mne pracovnice živnostenského úřadu prováděli kontrolu bez mého vědomí a bez mé přítomnosti pořizovali fotografie mých vozidel a to až tak detailně aby bylo vidět jestli ta vozidla mají platnou technickou. Jsem totiž fanda do bláznivých závodů kde se s vozidly která jsou bez technické jezdí co vydrží po té vozidlo rozeberu a koupím jiné. Také sestavuji veterána. Bohužel mne sousedi udali že tu dělám nelegální činnost neboť mám na svých vozidlech nápis nabízejíci ekologickou likvidaci. Ten nápis tam mám proto že jsem v kontaktu na firmu která tuto činnost dělá a já když jim tam nějaké auto přivezu tak si u nich můžu vymontovat jakýkoli díl který se mi hodí.Na základě falešné výpovědi se mnou pracovnice zahájili řízení. Soused se mstí za to že jsem jim nedovolil jezdit přes pozemek který jsem koupil aby ta vozidla byla na mém pozemku. Pozemek mohli koupit oni ale to nechtěli ale používat to jo Ta vozidla dělám už okolo 10 let pozemek jsem koupil loni a loni mne udali

Odpověď:

Pokud byla provedena kontrola bez Vaší přítomnosti či bez přítomnosti Vámi pověřené osoby, můžete na tyto pracovnice podat stížnost. Rovněž Vám doporučuji se obrátit na advokáta ve Vašem okolí a předložit mu veškeré podklady, týkající se správního řízení, které je s Vámi zahájeno. Po jejich prostudování Vám advokát poradí, jak nejlépe dále postupovat.
Dle živnostenského zákona mohou zaměstnanci živnostenských úřadů při kontrolní činnosti pořizovat též zvukové a obrazové záznamy. Právo kontrolních pracovníků vstupovat do objektů je omezeno tím, že musí jít o prostory bezprostředně související s předmětem kontroly. Při výkonu kontroly nemusí být podnikatel osobně přítomen, pokud vstup do objektu umožní fyzická osoba k tomu určená či jinak pověřená podnikatelem.

Darovací smlouva

Otázka:

Chtěl bych darovat nemovitost (dům)své vlastní dceři (19 let).
Nemovitost je na katastru zapsána na mě.
Dům jsme stavěli od roku 2000 a byla zkolaudována v roce 2010 – květnu.
Jsem ženatý, ale manželka není zapsána jako spolumajitelka.
Dům není zatížen žádnou hypotékou ani jiným dluhem a je neobydlen, protože máme svůj byt v Praze.

Dotaz:
1. Co vše je k tomu potřeba?
2. Jaké se platí poplatky?
3. Za jak dlouho po zápisu této změny do katastru nemovitosti může dcera tento dům prodat.

Dům bych mohl prodat sám, ale vzhledem ke krátkosti času, který na to vše mám to chci řešit takto.

Odpověď:

Nejprve je nutné sepsat darovací smlouvu. Tu můžete sepsat sám nebo k tomu využít služeb advokáta či notáře. Následně bude nutné nechat podpisy úředně ověřit – zde bude nutné zaplatit poplatek. Pak je nutné podat návrh do katastru nemovitostí, který opět můžete sepsat sám či využít služeb advokáta či notáře. Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí je zpoplatněn a je tedy nutné k návrhu přiložit kolek ve výši 500 Kč. Jakmile bude změna vlastnického práva zapsána, je nemovitost ve vlastnictví Vaší dcery a ta s ní může disponovat dle své vůle, tedy ji může užívat, darovat či prodat. Od daně darovací bude tento převod osvobozen.
Jen v případě prodeje bych Vás upozornila na zákon o dani z příjmů, kdy příjem z prodeje domu je od daně osvobozen pouze v případě, kdy prodávající měl v domě bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem či přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu pěti let.

břemeno bytu

Otázka:

Koupili jsme dvoupatrový dům s břemenem užívání bytu, kde břemeno má napsáno, že může přijímat návštěvy. Jelikož břemeno je stará babička, které se pomalu za chvíli vrací vnuk z vězení můj dotaz zní – je nějak v zákonech specifikovaný pojem návštěva? jak často, do kolika hodin atd? může přespávat? jak toto omezit či zastavit? vím, že on nemá kde jít a tady vždy najde utočiště a bojím se, aby se nám dole u babičky neubytoval (koupání, praní atd.) a ja nebudu nic vedet, budu za nej platit a ona mi bude rikat ze je to navsteva, jak se mohu bránit proti takovým to návštěvám? (ani po domluvě na penězích na inkaso bych nesouhlasila s jeho ubytováním v mém domě).

Odpověď:

Pojem návštěva není nikde definován – záleží tedy na konkrétních zvycích. V tomto případě tedy bude rozhodující, zda-li bude s babičkou možná domluva např. dodatečným písemným vymezením pojmu „návštěva“, s nímž budou obě strany souhlasit.
Pokud by však babička svému vnuku poskytla možnost bydlení ve Vašem domě, můžete podat žalobu na vyklizení nemovitosti, příp. požadovat vrácení bezdůvodného obohacení – vodné, stočné, el. energie atd., které bylo vnukem neoprávněně spotřebováno.

Věcné břemeno

Otázka:

Prosím o radu o jakou výši náhrady za zřízení věcného břemene mohu žádat, v případě, že na mém stavebním pozemku bude umístěn stožár nadzemního el. vedení VVN 110 kV? Je možné tuto náhradu stanovit nějakým procentem z hodnoty pozemku?

Odpověď:

V tomto případě bude záležet na místě, kde se pozemek nachází – jaké jsou obvyklé ceny pozemků, o kolik bude pozemek zřízením věcného břemene znehodnocen apod. Samozřejmě rovněž bude vždy záležet na dohodě účastníků smlouvy.
Jestliže tedy chcete znát cenu zřízení věcného břemene, kterou budete po druhé straně požadovat, obraťte se na odhadce ve Vašem okolí. Ten pak určí hodnotu, za níž by mělo být věcné břemeno zřízeno.

Výživné

Otázka:

Manžel má 2 dcery z prvního manželství 17 a 20let.Obě ještě studují.Spolu máme 2 děti 4 a 9let.Jeho měsíční příjem činí 13500kč čistého.Výživné na 17tiletou dceru se ted zvedlo na 2500 a bývalá manželka podala návrh na zvýšení i u druhé dcery,které dosud činilo 1000kč.Náklady na bydlení máme 4500měsíčně.Má smysl se odvolat u výše prvních alimentů a jakou máme šanci na jejich snížení?Měli by se přece brát v ohled i další dvě vyživováci povinosti,které manželovi přibyli.

Odpověď:

Rozhodnutí soudu předjímat nelze. Tedy nelze říci, zda-li bude případnému odvolání vyhověno či nikoli. Vždy záleží na posouzení soudce, který dle § 85 a § 96 zákona o rodině určuje vyživovací povinnost dle odůvodněných potřeb oprávněného a možností, schopností a majetkových poměrů povinného s přihlédnutím k dobrým mravům.
V tomto případě tedy záleží také na tom, zda-li Váš manžel soudu předložil i důkazy nejen o svých příjmech, ale i o výdajích – nákladech, které je povinen hradit.

Darování nemovitosti a vyplacení.

Otázka:

Moje manželka dostala před půl rokem darem nemovitost, kde se sepsala darovací smlouva před notářem a vše se vložilo na katastr a následně zapsalo.Jednalo se o nebytový prostor.
Nyní před měsícem a půl, manželky maminka zemřela a zahájilo se dědické řízení, kde se o tento dar přihlásila její sestra se kterou není v kontaktu.Manželka se o maminku starala a její maminka si velmi přála, aby tento nebytový prostor manželka měla, protože ji měla ráda a chtěla něco zanechat pro vnuka, kterého měla moc ráda.Prostě si to přála a chtěla to tak.Je na toto mnoho svědků.
Moje otázka je, zda musí manželka a má ze zákona povinnost vyplatit podíl z tohoto daru, jakým způsobem by se v případě ,že by musela vyplatit nějaký podíl toto vypočítává a kolik je to procent.Kdo určí hodnotu tohoto majetku.Stačí nám na toto kupní smlouva s odhadem před 3 lety,kdy byla nemovitost kupována?
Dále jsem se chtěl zeptat, zda mohu u notáře manželku zastupovat a jestli je možné odmítnout to ,aby tento dar byl součástí dědického řízení,protože by jsme to kdyžtak chtěli řešit soudně.

Odpověď:

Sestra Vaší manželky má právo požadovat tzv. započtení daru. V tom případě je pak nutné provést odhad daru a tuto odhadní cenu pak započítat do předmětu dědictví, které má být v dědickém řízení vypořádáno. Následně při vypořádání dědictví bude podíl Vaší manželky o hodnotu daru snížen. Ovšem toto neznamená, že by Vaše manželka musela svou sestru vyplácet! Pouze, jak již bylo zmíněno se o tuto hodnotu sníží její dědický podíl.
Udělí-li Vám manželka plnou moc, můžete ji v dědickém řízení zastupovat.

nadměrné stínění

Otázka:

Soused stíní celou skupinou vzrostlých stromů (8 – 10 metrů vysoké borovice)okna ve většině obytných pokojů. V kuchyni někdy musíme svítit i ve dne. Stromy rostou těsně u hranice (ty nejbližší necelý metr). Nedokážeme se domluvit na odstranění jediné větve. Dosáhl jsem jen toho, že soused borovice ostříhal zhruba k hranici pozemku (přesně na hranici už je ostříhat nemůže, jsou vysoké, takže trošku stále zasahují k nám). Mám šanci se domoci skácení jednoho z těch stromů? Tomu, že je začne pravidelně prořezávat nevěřím ani kdyby mu to nařídil soud. Mohu si nahrát jeho reakci na slušnou prosbu o prořezání stromů?

Odpověď:

Můžete podat žalobu dle § 127 občanského zákona, v němž je stanoveno, že „Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.“
Lze tedy usuzovat, že v případném soudním řízení by soud žalobě vyhověl a přikázal by Vašemu sousedovi odstranit závadný stav.
Výši finančních nákladů vzniklých soudním řízením nelze určit, neboť bude rozhodující, kolik jednání soud nařídí, zda-li se strany nechají zastupovat právními zástupci atd. Nicméně soudní náklady hradí strana, která je ve sporu neúspěšná, příp. podle poměru úspěchu ve věci. Výše konečných finančních nákladů se bude tedy odvíjet od úspěchu ve sporu.
Než-li však podáte žalobu, doporučovala bych Vám se na Vašeho souseda písemně obrátit, vyzvat ho k odstranění závadného stavu s tím, že jinak budete nucen podat žalobu. Pokud váš soused nebude reagovat, můžete tento dopis předložit soudu jako důkaz, že jste se snažil o mimosoudní řešení.

Nájemní smlouva

Otázka:

Koupila jsem byt,ve kterém bydlí přítel-je uveden jako věcné břemeno na nemovitost.S přítelem jsme se rozešli a já bych mu chtěla vystavit „nájemní smlouvu“.Z čeho mám smlouvu vypočítat a co vše jsem povinna udělat v případě prodeje nemovitosti.Vím,že mu musím zajistit náhradní bydlení,ale nevím,s jakým bydlením může nebo nemusí souhlasit.

Odpověď:

Pokud Vašemu bývalému příteli přísluší práva odpovídající věcnému břemeni a toto právo je zapsáno v katastru nemovitostí, tak je Váš přítel oprávněn byt užívat na základě smlouvy o zřízení věcného břemene. Tedy Vy musíte respektovat uzavřenou smlouvu o zřízení věcného břemene a to se všemi právy a povinnostmi tam sjednanými (peněžní prostředky můžete po příteli požadovat pouze v případě, že toto je obsahem smlouvy).
Chcete-li s Vaším bývalým přítelem tedy uzavřít nájemní smlouvu, musí být smlouva o zřízení věcného břemene zrušena – dohodou, příp. rozhodnutím soudu, nevyplývá-li ze samotné smlouvy jiný způsob jejího ukončení. Následně pak může být sjednána nájemní smlouva. Výše nájemného lze stanovit podle ceny v místě obvyklé či dohodou. V případě vypovězení nájemní smlouvy jste pak povinna zajistit bytovou náhradu, kterou stanoví občanský zákoník (§ 712) – rozhodující je výpovědní důvod.
Pokud se rozhodnete prodat nemovitost, jste povinna kupujícího upozornit na věcné břemeno, příp. že je sjednána nájemní smlouva. Koupí a zápisem do katastru nemovitostí se pak kupující stane vlastníkem nemovitosti a bude povinen respektovat právní vztahy vztahující se k nemovitosti.

Spor o umístění plotu

Otázka:

Nedopatřením (stavební firma posunula vytyčovací bod) jsme postavili plot nikoliv na hranici s pozemkem souseda, ale cca 1 metr od ní na našem pozemku. Abychom mohli náš pozemek za plotem udržovat, umístili jsme do plotu branku. Přestože při údržbě našeho pozemku za plotem nevstupujeme na pozemek souseda, soused požaduje posunutí plotu na hranici pozemků, což by si vyžádalo nemalé finanční prostředky.
Je současný stav udržitelný nebo můžete doporučit jiné řešení než posunutí plotu?

Odpověď:

Oplocení pozemku není zákonem stanovená povinnost. Rovněž pak zákony nestanovují povinnost, že plot musí být postaven na hranici pozemku. Vaším právem je si plot postavit kdekoli na svém pozemku. Váš soused tedy není oprávněn po Vás požadovat posunutí plotu na hranici pozemku.
Nicméně určení, kde končí Váš pozemek (právě např. oplocením) lze však doporučit, neboť by mohla nastat situace, kdy Váš soused začne předmětný pozemek užívat a v budoucnu by tak mohly nastat skutečnosti, které by umožňovaly vydržení této části Vašeho pozemku.