Prominutí trestu po polovině

Otázka:

V únoru letošního roku mi byl odebrán ŘP pro řízení pod vlivem alkoholu. Přebral to MěÚ a protože jsem při dechové zkoušce měl víc než 1 promili přebral to soud. Než to soud začal řešit, tak mi byl ŘP vrácen. Nedávno proběhlo soudní řízení a byl mi uložen trest 18 měsíců. Bylo mi taktéž řečeno, že po polovině trestu si můžu zažádat o vrácení ŘP a prominutí trestu. „Chtěl bych se tedy zeptat jestli se do té doby zákazu řízení počítá i doba kdy mi byl ŘP odebrám na místě až do znovu vrácení než proběhlo hlaví líčení a byl mi uložen trest. V den líčení to nabylo právní moci, ale ještě mi nebyl rozsudek zaslán. Když jsem chtěl na druhý den ŘP odevzdat tak mi bylo na MěÚ odboru dopravy řečeno že pokud neobdrží rozsudek oni a já tak ŘP nemohu odevzdat jen tak na čestné slovo. „Jak mám tedy počítat dobu zákazu řízení?“

Odpověď:

Tato doba je počítána od právní moci rozhodnutí soudu. Pokud se obě strany soudního řízení vzdali práva na odvolání, tak rozsudek nabyl právní moci a vykonatelnosti dnem jeho vyhlášení. Skutečnost, že Vám doposud nebyl rozsudek doručen, není pro běh této lhůty významná.