Postih za použití padělaného kuponu (jízdenky) MHD

Otázka:

Jaký hrozí postih za použití padělaného kuponu MHD (předplatní jízdenka) v ceně 530 Kč? Jedná se o padělání veřejné listiny nebo padělání a pozměňování nálepek k označení zboží nebo předmětů dokazujících splnění poplatkové povinnosti? Nedaří se mi zjistit, jestli kupon (jízdenka) do tohoto zákona spadá.
Pokud to není nad rámec odpovědi, uvítal bych i radu jak dále postupovat pokud dojde k vyšetřování policií.

Odpověď:

Jízdenka MHD není veřejnou listinou a na její zfalšování se nevztahují ustanovení trestního zákoníku. Padělání či falšování jízdenky MHD tedy nelze považovat za trestný čin. Jestliže vás revizor chytí, tak byste měl dostat pokutu za jízdu bez platného jízdního dokladu.