Archiv pro měsíc: Říjen 2010

Neprovedení prací podle znaleckého posudku

Otázka:

Loni jsem zateploval RD. Po předání stavby se začaly projevovat vady na klempířských prací při oplechování terasy. Při dešti zatékalo pod okapy a vše teklo po fasádě. Závada byla vždy odstraněna a při dalších deštích se proje vovala stejná závada. Tyto práce jsem reklamoval 3x. Pak jsem si nechal vypracovat znalecký posudek, ve kterém bylo zjištěno, že je špatně provedená práce a špatně zvolený materiál. Při 4 opravě jsem žádal písemně o provedení prací a použití materiálu jak bylo stanoveno v posudku. Po opravě opět zatéká a zjistil jsem, že práce nejsou provedeny podle posudku, ale tak aby s tím měli klempíři co nejméně práce a ani materiál podle mne neodpovídá tomu co bylo psané v posudku. Vyzval jsem firmu k odstranění závady do určitého termínu a k předéní certifikátu ke všem materiálum použitých při opravě a žádal jse o písemné zdělení proč nebyly práce provedeny podle posudku. Firma nenastoupila v k danému termínu a pouze mi zdělila ústně, že práce nejdou provést tak je to v posudku. Poraď te mi jak mám docílit provedení prací podle posudku a jak donutit firmu k vydání certifikátu. Obávám se, že materiál se může po několika letech rozpadnou a po skončení záruky budu muset opět nechat rozkopat terasu v četně zateplení.

Odpověď:

Firma není povinna Vám provést opravu dle Vámi předloženého znaleckého posudku, pokud tedy jste s touto firmou neuzavřel smlouvu, která by ji k tomuto zavazovala.
Jelikož však uvádíte, že se jedná o opětovný výskyt stejně vady (tatáž vada již byla alespoň dvakrát odstraněna a opětovně se vyskytla), vzniká Vám právo od smlouvy odstoupit dle § 648 občanského zákona nebo můžete požadovat slevu z ceny.

Dědické řízení a darování za života zůstavitele

Otázka:

Otec nedávno zemřel a nyní se vyřizuje dědictví.Z 1.manželství měl dvě dcery,z nichž jedna jsem já.Přál si však syna,který se mu narodil ve 2.manželství,jež se ale také rozpadlo.Nyní náš nevlastní bratr vyřizuje dědictví a přinesl nám závěť,kde se píše,že mu otec vše daruje a necelý měsíc před smrtí mu daroval byt,garáž a dost vysoké finanční částky z různých spoření.Otec věděl,že umírá a bratr ho všude vozil a vyřizoval vše s ním.Podotýkám,že než k tomu došlo,jsme všichni spolu vycházeli,i když se moc nenavštěvovali(otec bydlel v jiném městě).Do dědictví prý teď spadá jen nepatrná částka(zbytek důchodu).Máme se sestrou nějakou šanci,aby se s námi bratr finančně vypořádal,když sám nechce?Jeho plat je přitom nejméně dvakrát vyšší,než naše oba platy dohromady.

Odpověď:

Závěť, kde Váš otec vše odkazuje svému synovi je částečně neplatná, neboť dle § 479 občanského zákona se nezletilým potomkům musí dostat aspoň tolik, kolik činí jejich dědický podíl ze zákona, a zletilým potomkům aspoň tolik, kolik činí jedna polovina jejich dědického podílu ze zákona. Tedy část majetku by měla připadnout i Vám a Vaší sestře, pokud tedy dědictví neodmítnete.
V dědickém řízení pak můžete požadovat ztv. započtení daru dle § 484 občanského zákona. V takovém případě by do dědictví byla započtena i hodnota darů, které Váš bratr od otce získal a následně by tato hodnota byla od jeho dědického podílu odečtena. Ovšem toto neznamená, že pokud by hodnota darů byla vyšší než hodnota majetku náležejícího do dědictví, že by byl Váš bratr povinen Vám či Vaší sestře něco doplácet. Pouze by v takovém případě nenabyl v rámci dědického řízení žádný majetek.

Odkaz na program na internetových stránkách – autorské právo

Otázka:

Zajímalo by mě, jestli bych porušoval práva, když si udělám web, na tom webu se vloží odkaz na video na jiné internetové stránce, dá se „stáhnout“ a stáhne se hudba, nebo video ve formátu mp3, avi, atp.. Ty soubory by se ukládali u mě na serveru (na tom webu). Případně jak to udělat abych žádné zákony neporušoval.

Odpověď:

Síť internet je z pohledu autorského práva velmi nepropracována, neboť využívat audiovizuální či audio nahrávky lze pouze se souhlasem jejich autora. Tedy i v odkazování na konkrétní videa, která nejsou autorem určena k volnému šíření, lze považovat za zásah do autorského práva. Pokud tedy chcete, aby ve Vašem jednání nemohl být spatřován zásah do autorského práva jiného, pak Vám doporučuji odkazovat či nabízet pouze videa, kde s jejich volným šířením autor souhlasí.

Zplnoletnění

Otázka:

Chtěl bych se zeptat na konkretní postup při zplnoletnění mé přítelkyně. Je ji 16, má dcerku 1,5 let a doma panují neschody. Je potřeba souhlas rodičů k zplnoletnění?

Odpověď:

V § 8 odstavec 2 občanského zákoníku je stanoveno: “ Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství. Takto nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením manželství za neplatné.“ Tedy jediným způsobem, jak nabýt zletilosti je dovršit 18 let či uzavřít manželství. V případě uzavření manželství je však nutný souhlas soudu – v tomto soudním řízení jsou však účastníky i rodiče nezletilého a tedy konečné rozhodnutí soudu bude záležet mimo jiné i na jejich výslechu.

Určení otcovství

Otázka:

Jsem v 7 měsíci těhotenství a přítel mě v 5 měsíci opustil. Přítel mi poslední měsíce kradl peníze a jako důvod odchodu mi sdělil že začal užívat drogy. Nyní mi neustále píše smsky že drogy nebere a má zájem o dítě. Už jedno dítě má a alimenty neplatí pravidelně. Již byl trestně stíhán za ublížení a finanční podvody. Žádné peníze od něho nedostávám ani mi nijak nepomáhá. Naopak mi začal vyhrožovat že na dítě má právo a může ho kdykoliv po narození vídat. Bojím se ho pustit do svého bytu aby mi něco neukradl nebo aby nám nějak neublížil. Trvalé bydliště nemá a zaměstnání také nemá trvalé. Můžete mi prosím poradit jak mám dále postupovat a jak se můžu bránit?

Odpověď:

Pokud Vám bude Váš bývalý přítel vyhrožovat, sledovat Vás či obdobně, tak se můžete obrátit na Policii ČR a podat na něho trestní oznámení.
Avšak je-li otcem dítěte či se toto domnívá, tak může po narození dítěte podat návrh na určení otcovství a bude-li prokázáno, že je otcem Vašeho dítěte, bude jako otec zapsán do rodného listu. Tím mu vzniknou rodičovská práva, ale i povinnosti, které zejména v tomto případě znamenají platit výživné. Pokud nebude výživné včas a řádně hradit, tak se dopouští trestného činu a rovněž Vám vzniká právo toto plnění po něm vyžadovat, a to např. i exekuční cestou.

Úrazové pojištění – vyplacení pojistky

Otázka:

V zimě jsem si při sportu přetrhl achillovu šlachu, ihned jsem podstoupil operaci-plastiku. Mám uzavřené životní a úrazové pojištění. Byl jsem pět měsíců v pracovní neschopnosti. Ihned po skončení rehabilitace, jsem toto ukončil. Lékař-ortoped mi vyplnil zprávu pro pojišťovnu. Ihned jsem toto na pojišťovnu se všemi podklady, které byli nutné, zaslal. Po měsíci mi přišlo poštou vyjádření, a to ve smyslu, že mi nebude nic na toto vyplaceno, a to ani z úrazového pojištění, ani denní odškodné na dobu nezbytnou k vyléčení, s odůvodněním, že zdravá Achillova šlacha nemůže prasknout, ani se přetrhnout. A to jsem nikdy předtím s Achilovou šlachou žádný problém neměl. Je proti tomuto jednání nějaká ochrana, či odvolání? Popř. na koho, či na jakou organizaci se obrátit s pomocí.? Jelikož se nejedná zrovna o malou částku, která by mi měla být vyplacena, tak se chtěl pokusit s tímto něco udělat.

Odpověď:

V tomto případě Vám nejprve doporučuji obrátit se na příslušnou pojišťovnu a na toto jejich sdělení reagovat s tím, že s jejich závěry nesouhlasíte a požadujete přezkoumání. Jestliže však pojišťovna i nadále bude trvat na svém závěru, pak se budete muset obrátit na soud a podat žalobu. V soudním řízení pak budete muset prokázat, že nastaly skutečnosti rozhodné pro vyplacení pojistky (např. doložit lékařské zprávy, nejen o tomto úrazu, ale i o tom, že dříve jste tyto zdravotní problémy neměl – a tedy jste neporušil žádnou svou povinnost ve smlouvě stanovenou).

Osobní bankrot a dědické řízení

Otázka:

Se sestrou jsme po otcovy smrti zdědily domek, kde sestra s rodinou žije.Nyní má dojít k dědickému řízení.Domluvily jsme se, že ji nemovitost přenechám, ať v ní dále bydlí a domu se zřeknu.Nyní vyšlo najevo, že sestra s manželem jsou zadlužení a mají na sebe vyhlášen osobní bankrot. Sestra po mě chce, ať dům na sebe napíšu po dobu jejího bankrotu, a ona v něm bude dále bydlet a platit poplatky.Po 5 letech (po zkončení osobního bankrotu), chce dům následně na sebe nechat převést formou darovací smlouvy. Na danou věc se mi nechce přistoupit, neboť nevím, jaká rizika a povinnosti by z toho na mě plynuly.Jaké je prosím nejoptimálnější vyřešení věci?

Odpověď:

Pokud by k tomuto došlo, tak se vystavujete tomu, že by dědická dohoda byla neplatná, neboť v § 412 odstavec 3 insolvenšního zákona je stanoveno: „Právní úkon, kterým dlužník za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře odmítne přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je neplatný. Totéž platí, jestliže dlužník uzavře bez souhlasu insolvenčního správce dohodu o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než činí jeho dědický podíl.“
V § 412 odstavec 1 písmeno b) je pak stanoveno: „Po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.“

Špatně zaslaný materiál i uvedená cena.

Otázka:

Mám takový problém.
Zákazník si objednal materiál, který byl špatně na e-shopu označený a i cena nebyla správná.
Jsou dva produkty
a.) cena 1300 Kč
b.) cena 950 Kč
Zákazník měl zájem o typ a.) na kterém byla uvedena cena typu b.) a také jeho popis. Jakmile zboží k zákazníkovi dorazilo, napsal nám e-mail s tím že se jedná o typ b.).

Napsal jsem mu, že se velice omlouvám a že máme dvě možné řešení.
1.) Zboží na vlastní náklady vyzvedneme, vrátíme peníze a zašleme mu nějaké odškodnění.
2.) Zboží na vlastní náklady vyzvedneme, vyměníme za správný produkt s tím, že je nutné rozdíl doplatit. Dáme mu však dodatečnou slevu na produkt a.) a cena by tak byla bez naší marže třeba 1200 Kč.

Je to naše chyba a mám strach, že by se mohl chtít domáhat toho, že mu pošleme správný produkt a.), ale s cenou produktu b.) jak bylo chybně uvedeno.

Co s tím můžeme dělat? Může to po nás žádat? Je to cca cena za m2, proto by nám v tomto případě mohla vzniknou škoda až 20tis!

Je možné nějak odstoupit od smlouvy takto zpětně?

Odpověď:

V tomto případě doporučuji se se zákazníkem spojit a pokusit se vše smírně vyřešit – pro vás asi nejlépe variantou 2. Navrhněte mu je a uvidíte, jak zareaguje. Předpokládám, že jste si již cenu mezitím opravili a zákazník tak nebude mít možnost prokázat, že jste měli na webu chybu – to by musel mít k dispozici vytištěnou stránku, kde by byla tato chyba zřejmá, což mít zřejmě nebude.
Problém by byl spíše tehdy, pokud byste mu poslali správné zboží ale naúčtovali si nižší cenu a zjistili to až pozdě; pak byste těžko mohli požadovat doplacení. Takto ale jste poslali špatné zboží a můžete tudíž tvrdit, že cena se vztahovala k němu … musela bych ale vidět konkrétní doklady. Takto hovořím jen obecně.
Co se pak týče možnosti odstoupení – záleží na vašich obchodních podmínkách, jak toto máte upraveno.

Majetkové vypořádání po rozvodu

Otázka:

Před 25 lety jsem se oženil a měl jsem z předchozího manželství vybavený byt, kam se moje – nyní již rozvedená žena přistěhovala se svými 2 syny. Vlastnictví bych mohl prokázat úředním zápisem, příp. svědectvím.
První dotaz je – bude tento majetek – lednice,pračka,TV,nábytek, a pod. zahrnut do vypořádání jako pouze můj majetek, nebo ne a případně proč ?
Druhý dotaz ještě k tomuto: Jak je to s věcmi,které byly nahrazeny v manželství původně pouze mými z důvodu stěhování,poruchy,prodeje a podobně? Prostě byly nahrazeny novými?
Dále,-bývalá pořídila v době manželství na úvěr pro svou firmu za 100.000 garáž, postavila na zahradě, kde mám v KN zapsaný 9/10 podíl na sebe,a ona 1/10 a nemá kam garáž přestěhovat, protože se odstěhovala, ona ji nechce, já též ne. Ale chce na mne 50.000 jako vypořádání. Já zase bych chtěl, aby si firma – kde už ani nemá sídlo, garáž odvezla a já byl vyplacen v rámci vypořádání. Co a jak bych měl formulovat ve svém stanovisku její advokátce?
Dále bych se chtěl zeptat, v jakých „cenách“ – pořizovacích, či zůstatkových, se při vypořádání vychází u –
1) dluhů z předmanželské doby
2) z dluhů z doby manželství
3) u v manželství nabytého majetku movitého
4) u v manželství nabytého majetku nemovitého
5) u v manželství nabytého majetku FIREMNÍHO-manželky
6) jak se posuzuje majetek FIRMY, který byl nabyt v manželství, ale byl již vyřazen a není v inventurní evidenci firmy, – ač kdysi byl.
7) jak se posuzuje majetek osobní, který byl nabyt v manželství, ale byl již k datu rozvodu prodán,vyhozen?
8) jak bych se měl domoci v rámci 1/10 manželčina vlastnictví náhrady své práce na její 1/10, zhodnocení jejího podílu dostavbou,opravou a pod.?
9)přihlíží případný soud k tomu, že ona opustila mne, ona se odstěhovala ode mne?

Odpověď:

Jelikož dle Vašich informací lze dovodit, že se na vypořádání společného jmění manželů (dále jen SJM) s manželkou neshodnete, tak bych Vám doporučovala se obrátit na advokáta ve Vašem okolí a rovněž se při vypořádání nechat zastupovat.
Vypořádává se však jen majetek, který patří do SJM. Tedy majetek, který jste vlastnil před uzavřením manželství nebude součástí SJM, ale bude ve Vašem výlučném vlastnictví a vypořádání se ho tak nebude dotýkat. Toto platí i pro závazky, tedy byt, který jste nabyl před uzavřením manželství nebude vypořádán (je ve Vašem výlučném vlastnictví), obdobně pak i dluhy, které vznikly před uzavřením manželství, nebudou vypořádány.
Majetek nabytý v době trvání manželství je pak v SJM, tedy nově koupený movitý majetek (video, TV, pračka atd.) je v SJM.
Dále uvádíte, že Vaše manželka má firmu, z hlediska vypořádání SJM, je ale rozhodující, zda-li je tímto myšlena právnická osoba (např. s.r.o.) nebo zda-li podniká na základě živnostenského oprávnění. Následně pak je rozhodující, kdy Vaše manželka podnikat začala (před či v průběhu manželství).
Obecně pak lze říci, že majetek se oceňuje dle odhadní ceny v době, kdy je majetek vypořádán, avšak dle stavu majetku, který tu byl v době zániku SJM, tedy v době, kdy rozhodnutí soudu o rozvodu nabylo právní moci.
Pokud budete chtít zohlednit i svou práci, bude nutné doložit její cenové ohodnocení, např. kolik by provedení této práce stálo, kdyby bylo prováděné jinou osobou za úplatu.
Soud při vypořádání nezkoumá důvody rozvodu, může však přihlédnout k tomu, jak se který z manželů podílel na nabytí společného jmění manželů.

Manžel není otcem dítěte

Otázka:

Jsem vdaná,v 5.měsíci těhotenství,ale otcem není manžel.S manželem již 6 let nežiji.Rozvádět se zatím z důvodů manželovi těžké nemoci nechceme,ale manžel samozřejmě nechce figurovat jako otec zatím nenarozeného dítěte a s tím souvisejících vyživovacích povinností.Pravý otec dítěte se naopak k otcovství hlásí.Je tedy možné dosáhnout nějakým způsobem toho,aby manžel nebyl v rodném listu dítěte uveden automaticky jako otec?Nebo je toto možné pouze po rozvodu?Samozřejmě by jsme všichni podstoupili testy DNA.

Odpověď:

Jelikož se dítě narodí v době trvání manželství, tak bude automaticky uplatněna první domněnka otcovství, tedy otcem dítěte bude určen Váš manžel. Po narození dítěte však lze podat návrh na popření otcovství. V tomto řízení pak současně Vy, Váš manžel i skutečný otec dítěte prohlásíte, že otcovství Vašeho manžela je vyloučeno a otcem dítěte je Váš přítel. Soud by pak měl otcovství Vašeho manžela zrušit a za otce dítěte určit Vašeho přítele.