Archiv pro měsíc: Únor 2011

Zrušení pracovního poměru

Otázka:

Pracuji devět měsíců ve firmě, ve které jsem nezapadla do kolektivu. Mám z toho opravdu těžké psychické problémy. Je možné zrušit pracovní poměr bez nutnosti dvou měsíční výpovědní lhůty? Bojím se do práce chodit a musím se přetvařovat, i když vím, že mě kolegové pomlouvají a nemají rádi. Mám z toho psychické problémy.

Odpověď:

Podle zákoníku práce máte pouze 2 možnosti:
1) pokusit se se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru k libovolnému datu – jednoduše za ním dojděte, vysvětlete mu situaci a požádejte ho, zda by bylo možné pracovní poměr ukončit. Jestliže vám ale nevyhoví, máte už jen možnost
2) dát výpověď. Ta musí být písemná a musí být doručena zaměstnavateli. Výpovědní lhůta je 2 měsíce a počíná běžet 1.dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď zaměstnavateli doručena.

Pakliže byste chtěla skončit v práci jinak, vystavujete se riziku, že po vás zaměstnavatel bude vyžadovat náhradu možné škody za to, že nejste v práci. Toto vám tedy nedoporučuji.

Lhůta k vyřízení dědictví

Otázka:

Chtela bych se zeptat jakou cekaci lhutu ma notar na vyrizeni dedictvi? Od zari do ted porad cekam na ukonceni dedictvi po otci, v prosinci jsem dolozila posledni informace plus ucty z bank, ktere jsem jeste nasla, a bylo mi receno, ze je nemuzou najit takze zas se to prodlouzi, jenomze tata umrel v cervnu a dluh na byt mi roste. Ma notar na to nejakou urcitou dobu na vyrizeni tohoto dedictvi ?

Odpověď:

Notář žádnou lhůtu k vyřízení dědictví nemá. Některá řízení jsou skončena během pár měsíců, někdy to trvá i několik let – záleží na tom, jak s notářem spolupracují všichni dědicové, jak se podaří sepsat všechen majetek, kdy udělá znalec znalecký posudek např. na nemovitost atd. Podle toho, co píšete, je vše zcela v normě ..

Pokuta za jizdu načerno v MHD

Otázka:

Mám dotaz týkající se pokuty za jízdu na černo našim synem,který je nezletilý.Přestupek ze dne 6.12.2010 nám doma neoznámil a tento týden nám přišel platební rozkaz od soudu na častku 9460Kč.Dotaz je-dopravní podnik nebo soud nás jako zákonné zastupce nemusí kontaktovat o přestuku našeho dítěte a rovnou od nás mohou požadovat uhrdit celou částku ,když nás nekontaktovali ,že byl spáchán přestupek.Co se s tím dá ještě dělat.

Odpověď:

Jediná věc, kterou s tím nyní ještě můžete udělat, je částku zaplatit. Bohužel pro vás – bylo na vašem synovi, aby vám celou věc oznámil, dopravní podnik rozhodně takovou povinnost nemá. Záleží pak na přepravních podmínkách jednotlivých dopravních podniků, jak tam vymáhání mají upraveno a jak mají určeny lhůty pro zaplacení a jaké přirážky. Obvykle ale jako jakýkoli jiný věřitel rozhodně nemá povinnost vás předem ještě informovat o tom, že máte zaplatit. Zvláště ve větších městech nezaplacené pokuty předávají rovnou soudu nebo inkasní společnosti, na což mají samozřejmě právo. Jen upozorním, že nebudete-li hradit, pak věc předají rovnou exekutorovi a částka se vám min. zdvojnásobí. Doporučuji spojit se tedy s dopravním podnikem resp. s jejich právním zástupcem uvedeným v platebním rozkazu a požádat je třeba o splátkový kalendář apod.

Škoda zaměstnavatele – spoluúčast na havarijním poj.

Otázka:

Lze nevyplacenou spoluúčast z havarijního pojištění považovat za škodu zaměstnace vůči zaměstnavateli? Nejedná se o řidiče z povolání, ale o tzv. řidiče referenta, který používá vozidlo na pracovní cesty, ale i na základě dohody i na soukronmé cesty.

Odpověď:

Ano, samozřejmě. Spoluúčast zaměstnavatele na havarijním pojištění je jemu vzniklá škoda a tudíž zaměstnanec, který tuto škodu způsobil, ji musí nahradit. Pak záleží na tom, zda např. pro užívání vozidla zaměstnancem je pro případ škody určen nějaký limit nebo zda je tento zaměstnanec pojištěn proti způsobení škody zaměstnavateli atd. Pokud si na obě varianty odpovíte záporně, pak musí zaměstnanec uhradit spoluúčast v plné výši.

Výpověď a nárok na podporu

Otázka:

Ráda bych se touto cestou zeptala, pokud dám v práci výpověď bez udání důvodu, mám nárok na podporu?

Odpověď:

V případě, že dáte výpověď z pracovního poměru, tak můžete požádat o podporu v nezaměstnanosti. Jestliže splníte veškeré ostatní podmínky, získáte nárok na podporu ve výši 45 % průměrné čisté měsíční mzdy z posledního zaměstnání. Doporučuji k přečtení např. tento článek:
http://www.mesec.cz/mzdy-a-duchod/mzda-a-plat/pruvodce/podpora-v-nezamestnanosti/

Odpovědnost za škodu v práci

Otázka:

Dcera pracuje v baru kde mají výherní automaty.Před časem tři darebáci automaty vykradly,vyšetřuje to policie.Dcera je v práci sama,mají tam kamery,ale obrázek na obrazovce je malý a rozmazaný.Zaměstnavatel chce po dceři úhradu škody ve výši 53 tisíc kč.Již zaplatila pokutu 3,500Kč za uvedené.Byla na policii u výslechu.Nemá žádné vyjádření policie.Musí tuto škodu uhradit?Není to nijak ošetřené,nemá v ruce žádné vyjádření.Za rok a půl nedostala žádný výplatní pásek,peníze jim dávají do“ruky“, poslední dva měsíce v obálce se základními údaji.Takže i na veškeré pokuty a údajná manka nemá žádný doklad.

Odpověď:

Ať dcera rozhodně žádnou škodu zaměstnavateli nehradí! I kdyby měla sepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti, tak v případě, že se prokáže, že ke škodě došlo bez jejího zavinění, pak se odpovědnosti zprostí. Navíc, v tomto případě by měl její zaměstnavatel škodu vymáhat po pachatelích této trestné činnosti. Také mi není jasné, o jaké „pokutě 3500,- Kč“ píšete … pokutu od koho?

Okamžité zrušení pracovního poměru

Otázka:

Mám dotaz ohledně okamžitého zrušení pracovního poměru souladu s § 56 odst. 1 písm. b Zákoníku práce. Jaká je minimální doba splatnosti dlužné částky a odstupného ? Příklad zrušení pracovního poměru odešlu zaměstnavatelovi 16.2.2011 a budu požadovat dlužnou část mzdy splečně se zákonným odstupným ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku nejpozději do 23.2.2011( můžu zaměstnavatelovi ponechat na vyplacení dlužné částky 7 dnů?)

Odpověď:

Ve vašem dotazu postrádám informaci, za jaké období nevyplacené mzdy se jedná. Okamžité zrušení pracovního poměru z uvedeného důvodu můžete předat zaměstnavateli dne 16.2. pro dlužnou mzdu za měsíc prosinec a starší měsíce. Podle § 67 odst. 3 zákoníku práce vyplácí zaměstnavatel odstupné v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru, nedohodnou-li se strany jinak. Tedy, jestliže máte např. splatnost mzdy ke každému 15.dni v měsíci, tak odstupné vám musí zaměstnavatel vyplatit do 15.3. Co se týče splatnosti řádné dlužné mzdy, ta již splatná je. K vašemu dotazu – není možné určovat zaměstnavateli splatnost odstupného 7 dnů – to nelze.

Nelegální čerpání vody v bytovém domě

Otázka:

Chtěla bych se zeptat, jak postupovat při zjištění, že jeden z vlastníků SVJ čerpá vodu z vodovodního řádu na černo. Přečerpané kubíky vody se dělí mezi ostatní vlastníky, kteří na tento odběr doplácí. Před nedávnem jsme zjistili, jak k tomu dochází. K vodovodnímu řádu jsou připojeny stoupačky ještě před vodoměrem. Jak to můžeme dokázat? Dotyční, kteří vodu tímto způsobem čerpají, jsou hrubí, agresivní a odmítají se k tomu vyjádřit.

Odpověď:

Prokázat to můžete samozřejmě tím, že je viditelné, že jsou stoupačky připojeny před vodoměrem. Nyní záleží na tom, kde konkrétně je tento spoj proveden – zda ve společných prostorách nebo bytové jednotce dotyčného vlastníka. Pokud ve společných prostorách, jednoduše objednejte příslušného řemeslníka (instalatéra) a nechte to opravit tak, aby byl přívod napojen za vodoměrem. Jestliže je tato úprava udělána v nepřístupném místě – bytě vlastníka, pak to bude složitější. Je třeba, aby předseda SVJ vyzval (nejlépe písemně) dotyčného k tomu, aby v nějaké určené lhůtě zjednal nápravu. Pokud tak neučiní, tak podejte trestní oznámení a rovněž se obraťte na soud. Doporučuji k těmto krokům přizvat advokáta.

Věcné břemeno doživotního užívání

Otázka:

Spolu se svým partnerem jsme spoluvlastníky rodinného domu, každý vlastníme 1/2. Oba máme z předchozího manželství jedno dospělé dítě, a proto jsme chtěli posílit právní jistotu každého z nás vzájemným vložením věcného břemene doživotního užívání do katastru nemovitostí. Návrh na vklad nám byl zamítnut s odůvodněním:
„Vzhledem k tomu, že účastníci mají zatěžované nemovitosti v podílovém vlastnictví, nemůže jeden druhému zřizovat věcné břemeno užívání těchto nemovitostí. Oba účastníci mají právo nemovitosti užívat na základě práva vlastnického. Věcné břemeno je věcné právo k věci cizí, a proto ho nelze zřídit osobě, která vlastní ideální podíl na zatěžovaných nemovitostech. Ideální podíl znamená podíl na právech a povinnostech spojených s vlastnictvím nemovitosti a nikoliv reálně vymezenou část nemovitosti“.
Prosím o radu jak nejlépe zabezpečit doživotní užívání i pro druhého vlastníka ideální poloviny nemovitosti, uvažujeme i o uzavření sňatku, který by pro pozůstalého snad představoval větší právní ochranu.

Odpověď:

Návrh na vklad věcného břemene do KN katastrální úřad zamítl zcela správně – to, co jste navrhovali zapsat, není z právního hlediska možné. Pokud by jeden z vás nyní zemřel, pak by celý podíl na domě zemřelého získalo jeho dítě. Uzavřením manželství samozřejmě zvyšujete své šance, neboť pak po zemřelém by dědil vedle dítěte i pozůstalý manžel. Pak by došlo k tomu, že po vypořádání dědictví by pozůstalý manžel byl vlastníkem celkem 3/4 nemovitosti a dítě 1/4. Tudíž je větší šance na možnost např. tento podíl od dítěte vykoupit apod. Každopádně i toto může přinést určité problémy – záleží na tom, jak s dětmi navzájem vycházíte.

Nemocenská a pracovní úraz

Otázka:

V rijnu 2007 jsem mel pracovni uraz(zlomeny obratel).pote jsem opet nastoupil do prace v kvetnu 2008.pak jsem mel bolesti kvuli tomuto obratli a v rijnu 2010 jsem podstoupil operaci a nastoupil na klasickou nemocenskou.chci se zeptat,jestli mam narok,aby mi firma platila nemocenskou tzv.100% na nasledky prac.urazu nebo s tim nak spojene(trb.nemoc z povolani nebo tak neco)

Odpověď:

Jestliže se jedná o následky pracovního úrazu, pak vám náleží náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti dle § 370 zákoníku práce. Zaměstnavatel by vám tuto náhradu (tj. rozdíl mezi nemocenskou a průměrným výdělkem před vznikem úrazu) měl vyplácet jednou měsíčně, nedohodne-li se s vámi na jiném způsobu výplaty. Obraťte se na zaměstnavatele a požadujte vyplácení těchto náhrad. Je možné, že si budete muset nechat zpracovat lékařský posudek o tom, že jde neschopnost v souvislosti s pracovním úrazem. Nebude-li zaměstnavatel chtít náhrady přesto vyplácet, obraťte se na příslušný inspektorát práce.