Archiv pro rubriku: Pojištění

Občanské právo / Pojištění

Koupě vozu a povinné ručení

Otázka:

Koupil jsem zprostředkovaně přes autobazar auto.Pracovník autobazaru mi sdělil,že u sebe nemá velký technický průkaz,že mi ho dodá,dále mi dal zelenou kartu bývalého majitele se slovy, že na ní můžu měsíc jezdit a pak si to mám pojistit na své jméno. Po 14 dnech jsem měl autonehodu, kterou jsem zavinil. Všechno se sepsalo a po půl roce přišlo majiteli nabouraného auta, že to pojišťovna nezaplatí,že bývalý majitel pojištění zrušil 24.8.2010 a nehoda se stala 31.8.2010. Dá se proti tomuhle nějak bránit?? Je tady možnost nějaké ochranné lhůty, nebo uvedení v omyl?

Odpověď:

Bohužel ochranná lhůta v tomto případě neexistuje a nějaké náhrady za uvedení v omyl byste se mohl domáhat pouze pokud by obsahem smlouvy bylo prohlášení prodávajícího či zprostředkovatele, že vozidlo bude pojištěno ještě měsíc. Musel byste mít nějaké výslovné prohlášení od prodávajícího, že tomu tak bude. Bylo na vás, abyste si tyto skutečnosti ověřil, resp. jako nový vlastník jste měl povinnost sjednat pojištění povinného ručení – obvykle se sjednává přímo v bazaru při koupi. Původní vlastník měl povinnost pojišťovnu informovat o změně vlastníka a dnem, kdy pojišťovna tuto informaci obdržela, pojištění zaniklo. Zde vám tedy nepomohu.

Dvě úrazová pojištění

Otázka:

Má smysl mít dvě úrazová pojištění?
V rodině k tomu shodou okolností došlo, jednu ze zmluv se chystám vypovědět protože se domívám že plnění lze v případě úrazu čerpat pouze z jedné pojistky. Pokud se ovšem mýlím tak a plnění v případě úrazu je možné čerpat z obou ponechám si obě pojistky, pojistné není zase tak velké.
Podotýkám že jde o pojistky bez spoření.

Odpověď:

Pokud není ve smluvních podmínkách, které jsou součástí uzavřených smluv, stanoveno jinak, tak v případě úrazu by mělo být plněno ze všech pojistných smluv, které máte.
Výhodnost či nevýhodnost pak musíte posoudit sám.

Výpověď povinného ručení ze strany pojištěného

Otázka:

Popis situace:
Své auto jsem měla pojištěné u jedné z pojišťoven nabízející pojištění motorového vozidla. Vzhledem k tomu, že mi již podmínky nevyhovovaly, napsala jsem pojišťovně dopis s žádostí o ukončení smlouvy. Tento dopis jsem posílala 14 dní před ukončením pojistné smlouvy (tedy 14 dní před koncem pojistného období). Pojistné období končilo k 31.8.2010.
Vzhledem k tomu, že jsem nedodržela zákonem stanovenou lhůtu, 6 týdnů před uplynutím pojistného období, byla má žádost zamítnutá.
Proto jsem využila možnost – dle všeob. smlouvy (zákon 168/1999 Sb. článek 6 ods. 6.1.1.) – odstoupit od smlouvy a to nezaplacením pojistného.
Do současné doby (tedy do prosince 2010) pojišťovna poslala dvě upomínky a třetí dopis s tím, že má smlouva zaniká, ale že musím zaplatit pojišťovně dlužnou částku 1 785,- Kč. (pojištění jsem platila půlročně).
Dotaz:
Má právo pojišťovna žádat zaplacení pojištění i přesto, že ve smlouvě se o žádné pokutě (náhradě za odstoupení od smlouvy) nepíše? Jakým způsobem pojišťovna přepočítává sumu, kterou má pojištěný zaplatit pojišťovně? Za jaké období vlastně pojišťovna požaduje zaplatit?

Odpověď:

Pokud jste chtěla smlouvu řádně ukončit, musela byste ji vypovědět ve lhůtě 6 týdnů před koncem pojistného období. To jste však neučinila. Vaše domněnka, že „odstoupíte“ od smlouvy tím, že pojistné neuhradíte, je však zcela mylná. Pokud pojistné neuhradíte, tak smlouva může zaniknout, ale až poté, co vám pošle pojišťovna upomínku k úhradě. V souvislosti s tím po vás může požadovat úhradu pojistného do doby trvání pojištění a veškeré náklady spojené s vymáháním dlužného pojistného. Navíc jste se tímto krokem přivedla do nedobré situace, kdy v případě vámi způsobené nehody a vzniku škody jinému vozidlu by po vás Kancelář pojistitelů (neboť zjevně tedy nejste nyní pojištěna nebo jste alespoň po určitou dobu nebyla) vymáhala celou způsobenou škodu.

Opakovaně způsobená škoda – vytopení z terasy

Otázka:

Bydlím v bytě (SVJ), kde moje koupelna je přímo pod terasou. Když je však hodně sněhu, nebo delší dobu vytrvale prší, tak mám promáčený strop a potopu v koupelně. Již se to 2x opakovalo. Na schůzi členů SVJ bylo odhlasováno, že se terasy opraví, ale do teď se asi tak nestalo – ptala jsem se na to písemně správce, ale doposud jsem odpověď nezískala. Po kom mohu uplatňovat škodu?

Odpověď:

Dle § 2 písmeno g) zákona o vlastnictví bytů je terasa společnou částí domu, tedy dle tohoto můžete náhradu škody požadovat po společenství vlastníků jednotek (SVJ), protože právě SVJ má povinnost udržovat terasy v řádném stavu. Pokud však již byly terasy opraveny, avšak nekvalitně, lze náhradu škody požadovat po tom, s kým byla smlouva o dílo uzavřena (a samozřejmě lze po něm požadovat i opravu provedeného díla).
Pokud však k opravě ještě nedošlo, tak Vám doporučuji SVJ písemně urgovat, aby k opravě terasy došlo co nejdříve. Rovněž Vám pak doporučuji prostudovat stanovy Vašeho SVJ, kde jsou práva a povinnosti stanovena a kde tedy může být i určeno, jak lze v takovýchto případech postupovat.

Pojistné plnění v důsledků záplavou – pojišťovna otálí s vyplacením pojistky

Otázka:

Naši firmu 7.srpna 2010 zasáhla povoden,nahlásily jsme pojistnou událost, pořídily jsme fotodokumentaci a objednali jsme 5 odborných autorizovaných firem na posouzení škod(stavební, výtah,pece,atd)byla vyčíslena škoda na 2,6 mil.Jelikož jsme potravinářská výroba a z toho vyplývajících hygienických důvodu jsme byli nuceni na 1 měsíc výrobu zastavit a přemístit se do pronajatých prostor,ve kterých jsme doposud.Podstatné je zmínit,že jsme pojištěni na povoden,rovněž tak na přerušení provozu,je to naše 1 poj.událost,žádali jsme o zálohu,ale marně.Před 3 týdny přišla firma xxx – expert,objednala je pojišťovna na posouzení rozsahu,zároven nás informovali že škoda je zde evidentnía přímo přede mnou volal likvidátora aby co nejdříve poslal zálohu.Do dnešního dne se bohužel tak nestalo,pouze nám 12.listopadu od pojišťovny přišel dopis:“Vážený kliente,
k oznámení události ze dne 9.8.2010 v souvislosti s níž jste uplatnil nárok na plnění z pojištění, Vám
ve smyslu § 16 odst.3 zákona č.37/2004 Sb., o pojistné smlouvě sdělujeme, že jsme dosud nemohli
ukončit potřebná šetření, neboť nadále probíhají“.
Nevíme si rady,chybí nám prostředky na znovu obnovení,prosím poradte jak postupovat,kde si stěžovat atd.

Odpověď:

Ve zmíněném § 16 odst. 3 zákona o pojistné smlouvě je stanoveno: „Nestanoví-li tento zákon jinak, je pojistitel povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla tato událost podle odstavce 1 oznámena. Nemůže-li ukončit šetření ve lhůtě podle věty prvé, je pojistitel povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Lhůtu podle věty prvé lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného.“ Doporučovala bych Vám tedy s odkazem na toto ustanovení se na pojišťovnu písemně obrátit a zaslat jí žádost o přiměřenou zálohu.

Náhrada škody při dopravní nehodě

Otázka:

Pokud se po dopravní nehodě likvidátor rozhodne, že vozidlo které nehodu nezpůsobilo bude ohodnoceno na totální škodu. A pojišťovna peníze vyplatí dle znaleckého posudku “ v totální škodě“. Má právo požadovat majitel vozidla po viníkovi další peníze?

ve zkratce:

viník byl odsouzen soudem k náhradě škody, v rozsudku byla škoda stanovena na 50 tis, než nabyl rozsudek právní moci pojištovna vyplatila plnění ve výši 55 tis. ( totální škoda 60 tis) vzhledem k tomu že bylo vozidlo řízeno pod vlivem alkoholu, pojišťovna vyplatila plnění poškozenému dožaduje tedy logicky po viníkovi který řídil pod vlivem alkoholu, po uhradě pojistného plnění, ale zároveň poškozený na základě soudního rozsudku chce zaplatit škodu. Má na to právo pokud pojišťovna určila totální škodu ve výší 60 tis?

Odpověď:

V tomto případě je rozhodující, z jakého důvodu o náhradu škody žádá, a jaké je konkrétní znění soudního rozhodnutí. Pojišťovna určí škodu na majetku (poškozený s takto určenou výší nemusí souhlasit a může požadovat vyšší plnění – např. podáním žaloby), poškozený však ale může požadovat škodu i z titulu ublížení na zdraví, ušlého zisku atd. V tomto případě je tedy nutné znát více informací a průběh celého případu. Doporučuji Vám tedy obrátit se na advokáta ve Vašem okolí či na občanskou poradnu, kde předložíte všechny rozhodné listiny a následně Vám bude sděleno, jak nejlépe dále postupovat.

Úrazové pojištění – vyplacení pojistky

Otázka:

V zimě jsem si při sportu přetrhl achillovu šlachu, ihned jsem podstoupil operaci-plastiku. Mám uzavřené životní a úrazové pojištění. Byl jsem pět měsíců v pracovní neschopnosti. Ihned po skončení rehabilitace, jsem toto ukončil. Lékař-ortoped mi vyplnil zprávu pro pojišťovnu. Ihned jsem toto na pojišťovnu se všemi podklady, které byli nutné, zaslal. Po měsíci mi přišlo poštou vyjádření, a to ve smyslu, že mi nebude nic na toto vyplaceno, a to ani z úrazového pojištění, ani denní odškodné na dobu nezbytnou k vyléčení, s odůvodněním, že zdravá Achillova šlacha nemůže prasknout, ani se přetrhnout. A to jsem nikdy předtím s Achilovou šlachou žádný problém neměl. Je proti tomuto jednání nějaká ochrana, či odvolání? Popř. na koho, či na jakou organizaci se obrátit s pomocí.? Jelikož se nejedná zrovna o malou částku, která by mi měla být vyplacena, tak se chtěl pokusit s tímto něco udělat.

Odpověď:

V tomto případě Vám nejprve doporučuji obrátit se na příslušnou pojišťovnu a na toto jejich sdělení reagovat s tím, že s jejich závěry nesouhlasíte a požadujete přezkoumání. Jestliže však pojišťovna i nadále bude trvat na svém závěru, pak se budete muset obrátit na soud a podat žalobu. V soudním řízení pak budete muset prokázat, že nastaly skutečnosti rozhodné pro vyplacení pojistky (např. doložit lékařské zprávy, nejen o tomto úrazu, ale i o tom, že dříve jste tyto zdravotní problémy neměl – a tedy jste neporušil žádnou svou povinnost ve smlouvě stanovenou).

Povinné ručení autovraku

Otázka:

V loňském roce jsem koupila bourané auto za minimální hodnotu,z důvodů náhradních dílů na ještě zbytku neporušeného vozu.Bourano vozidlo byla totálka,ale neměla na dílech téměř korozi.Značky se smlouvou mi zaslal majitel vozu a já si je nechala doma a vrak jsem nepojistila.Nevěděla jsem,že auto,které nejezdí a nikdy jezdit nebude musí být pojištěné.Tak jsem to alespoň slyšela a vrak jsem skoro po roce pojistila.Teď tedy ale nechápu,co s tím budu dělat a za rok nepojištění budu určitě něco platit.Domnívala jsem se,že se povinné ručení aut vztahuje na auta,co používají komunikaci.Jak to tedy prosím je?Pro mě je to tedy s

Odpověď:

V tomto případě byla chyba, že jste automobil neodhlásila z registru vozidel. Pak by již nebylo nutné mít povinné ručení sjednané. V opačném případě však povinnost sjednat a řádně platit povinné ručení trvala.
Dle § 24c zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Vám tedy vzniká povinnost hradit příspěvek za každý den, kdy nebylo vozidlo pojištěno, do garančního fondu.
V tomto případě Vám tedy doporučuji toto vozidlo buď z evidence odhlásit či bezodkladně uzavřít pojistnou smlouvu.

Havarijní pojištění – úhrada škody

Otázka:

Po nahlášení nehody pojišťovna vyřizovala škodu. Na moji žádost rozpočtem. Po první prohlídce automobilu vypadalo vše v pořádku až do chvíle kdy se technik pojišťovny měl dostavit na druhou prohlídku. Následných 14 dnů se nic nedělo až po zavolání na infolinku mi poslali jiného technika. Ten provedl prohlídku a pojišťovna poté zaslala částku v hodnotě 56000 Kč. Ovšem cena za opravu byla přiližně o 30000 Kč vyšší. Po mém protestu na pojištˇovně mi bylo řečeno že po doložení faktur mi možná bude částka doplacena, ale boužel při řešení škody rozpočtem člověk nepočítá s fakturami. Lze tedy něco udělat, abych dostal zbytek peněz nebo alespon většinu? Maximum co mohu doložit jsou ceny originálních dílů a rozsah hodin po kterých se prováděla oprava automobilu. Škoda byla vyřizována pojišťovnou XXX a byla vyřizována na základě havarijního pojištění.

Odpověď:

Ve Všeobecných pojistných podmínkách pro havarijní pojištění této pojišťovny je stanoveno (konkrétně v článku XIX odstavci 4): „V případě škody na vozidle vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil pojistné plnění, jehož výše odpovídá účelně vynaloženým nákladům na odstranění následků pojistné události.“ Tedy dle tohoto ustanovení lze odvodit, že by dostačujícím měli být i dodací listy k originálním dílům, které byly k opravě užity, a potvrzená doba opravy automobilu. Avšak pro konkrétní informace bych Vám doporučovala se obrátit přímo na pojišťovnu.

Odmítnutí vyplatit pojistné plnění po úrazu

Otázka:

Mám úrazové a životní pojištění. Před 2,5 lety jsem si při lyžování poranil koleno. V domnění, že úraz není vážný jsem v době úrazu nenavštívil lékaře a poraněné koleno jsem „rozchodil“. Občasné potíže s kolenem mě nicméně po cca roce donutili k návštěvě ortopeda, který diagnostikoval přetržený přední křížový vaz a následnou rekonstrukční operací tento vaz nahradil plastikou. Při nárokování pojistného plnění u pojišťovny mi bylo nicméně sděleno, že pozdní ošetření znemožňuje prokázat úrazový původ mých potíží. Toto mě velmi překvapilo, neboť přední křížový vaz si jinak než úrazem přetrhnout nejde. Tzn. rád bych se tímto dotázal, jak by bylo vhodné v takovémto případě dále postupovat, aby mi byla pojistka vyplacena.

Odpověď:

Pokud Vám pojišťovna nechce vydat plnění dobrovolně, tak Vám doporučuji se na ni nejprve písemně obrátit a k plnění ji vyzvat – toto můžete učinit buď sám nebo prostřednictvím advokátní kanceláře. Jestliže ani následně nedojde k plnění, budete muset podat žalobu k soudu. Doporučuji Vám však si nechat zpracovat posudek, z něhož bude zřejmé, že Vaše zranění bylo způsobeno úrazem – a tedy že došlo k naplnění podmínek, za nichž je pojišťovna povinna Vám vyplatit pojistné plnění. Taktéž Vám doporučuji prostudovat smluvní podmínky, zda-li jste postupoval v jejich souladu.