Archiv pro rubriku: Ostatní

Ostatní

Provozování klubového kina

Otázka:

Provozuji kavárnu, ve které bych chtěl v oddělené místnosti provozovat jeden den v týdnu promítání filmů určené spíš pro stálé zákázníky a známé. Tato činnost by nebyla výdělečná,jde spíš o službu.

Dotaz:Co je nutné pro to abych se vyhnul problémům od integramu a osa . Nechce se mi platit za něco na čem nechci vydělávat.

Odpověď:

Byť uvádíte, že promítání filmů má být nevýdělečné, stejně je nutné platit z této činnosti poplatky uvedeným organizacím. Nejde totiž vůbec o to, zda jde o výdělečnou či nevýdělečnou činnost, ale podstatné je to, že jde o veřejné promítání filmů, k čemuž ale musíte mít oprávnění od nositele autorských práv. Tudíž, musíte platit poplatky kolektivním správcům autorských práv a to společnosti OSA, INTERGRAM, atd.
Doporučuji podívat se na tyto stránky:
http://www.ufd.cz/clanky/zacinate

Pomluva v zaměstnání

Otázka:

Měla bych dotaz ohledně trest. činu pomluvy. Dne 3.1.11 jsem nastoupila do práce. Po měsíci je se mnou spokojenost, šéf nemá po pracovní stránce ke mně žádné výhrady! S kolegy vycházím naprosto v pořádku. Dne 24.1. nastoupili do této práce dvě nové kolegyně. Kolegyně by měli dělat stejnou práci jako já, tudíž mě požádali, zdali by si mohli ke mně přisednout a učit se, svolila jsem. Dne 1.2. se jedna z nich stala šéfovou pravou rukou ( po týdnu aniž by pořádně vše ovládala). Ten den mi ta druhá kolegyně poslala sms, co se stalo, že kolegy pí Radka se stala, šéfou pravou rukou a že jí to hrozně stouplo do hlavy a začíná se po této druhé kolegyni vozit! ( Smsku mám stále uloženou ). Pak se ovšem tyto dvě kolegyně domluvili a dne 3.2. večer si vzali v práci šéfa stranou a postěžovali si na mě, že: Se nad nimi povyšuji! Nepomáhám jim v práci a nic nemumím!!! Přitom kolegyně jsem zaučilá já!! Navíc tuto informaci ještě ten večer zatelefonovali kolegyni ( tzn. rozšiřují tyto nepravdy po firmě). Kolegyně mi samozřejmě všechno druhý den ráno oznámila. Navíc kolegům se jednání těchto děvčat také vůbec nelíbí ( lezou šéfovi někam ). Na základě této pomluvy mi hrozí: Převelení na hůře placené místo, pravděp. i odchod ze zaměstnání! Všechny tři máme smlouvu zatím na DPP, jelikož si nás chce šéf prověřit. Je zde velký tlak na místo, jelikož jsem tam déle než kolegyně, tak proto udělali takovýto podraz. Může se zde proto jednat o trestný čin pomluvy????

Odpověď:

Trestní zákoník v § 184 definuje trestný čin pomluvy takto:
„Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeh rodinné vztahy nebo způsobit jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na 1 rok.“
Tedy, z výše uvedeného je zřejmé, že v tomto případě záleží na tom, co přesně vaše kolegyně šéfovi řekly … jestliže je to „pouze“ o tom, že se nad ně povyšujete a nepomáháte jim, tak pak by se samozřejmě o trestný čin nejednalo, neboť zde chybí ta značná míra poškození. Musela by to být nějaká zásadní a závažná nepravdivá informace o vás. A samozřejmě toto jednání by těmto kolegyním muselo být prokázáno. Spíše vám doporučuji, abyste se pokusila se šéfem sama si promluvit, vysvětlit mu to a třeba i nechat vaše tvrzení podpořit ostatními kolegy.

Založení politické strany

Otázka:

Mým záměrem je založení politické strany, nebo jiné formy politického uskupení pro účely začlenění do politického dění v rámci jednoho města (15 tis. obyvatel).
Potřebuji poradit, zda-li je vhodná forma „politické strany“ a co je k tomu potřeba (v tom případě bychom si objednali služby s tím spojené na celou realizaci tohoto záměru)

Odpověď:

Tuto problematiku upravuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Právní úprava nečiní rozdíl mezi politickou stranou a politickým hnutím. Založit stranu a hnutí mohou nejméně tři státní občané České republiky starší 18 let (přípravný výbor). Je nutné podat registraci Ministerstvu vnitra ČR. K registraci je nutné přiložit:

a) písemný návrh na registraci podepsaný členy přípravného výboru s uvedením jejich jmen, příjmení, data narození a bydliště a s uvedením zmocněnce, oprávněného jednat jménem přípravného výboru (podpisy členů přípravného výboru není třeba ověřovat)
b) petici alespoň jednoho tisíce občanů požadujících, aby strana a hnutí vznikly s uvedením jejich jména a příjmení, data narození, bydliště a podpisu
c) stanovy politické strany nebo politického hnutí ve dvou vyhotoveních.

Více naleznete např. zde:
http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx?q=Y2hudW09OA%3D%3D

a rovněž ve výše citovaném zákonu.

Autorská práva OSA, OAZA, Intergram

Otázka:

Chtěla bych se zeptat zda musí živnostník podnikající v pohostinství platit autorská práva OSA, když už platíme poplatky za Českou televizi a autorská práva OASA.

Odpověď:

Ano, platit je musíte, neboť každá z výše uvedených organizací spravuje jiná práva:
Za autorská práva, pokud máte v dané restauraci umístěné rádio nebo TV, musíte platit současně těmto organizacím:

– OSA (zastupuje autory hudebních děl s textem nebo bez textu, tj. hudební skladatele a textaře)
– INTERGRAM (zastupuje výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů)
– OAZA (zastupující zvukaře – autory, tj. mistry zvuku)

Poplatky České televizi jsou něco zcela jiného a nesouvisí s autorskými právy, ale samozřejmě je také platit musíte.

Odcizení věcí z krátkodobého pronájmu

Otázka:

V září roku 2010 jsem měl v krátkodobém pronájmu neobytné prostory. Jednalo se o dva dny pronájmu. Jakožto živnostník v oboru audiovize jsem prostory využíval k pořizování videonahrávek. V lednu roku 2011 jsem však zjistil, že některý materiál jsem zapomněl na místě krátkodobého pronájmu. Pronajímatel mě neupozornil ani telefonicky ani písemně o stavu věci a když jsem se šel po zapomenutých věcech ptát, samozřejmě skoro vše už bylo nenávratně pryč. Jediné, co mám v ruce, je „Příjmový pokladní doklad“, kde je vyčíslena částka za pronájem, je zde datum vystavení dokladu, moje údaje, údaje pronajímatele a účel platby je definován jako „krátkodobý pronájem sálu“. Mám také soupis odcizených věcí, vystavený firmou, pro kterou jsem videonahrávky pořizoval (jednalo se o hliníkové kulatiny a desky) Od pronajímaného sálu jsem po celou dobu uskladnění zapomenutých věcí měl klíče jen já a správce budovy. Správce budovy se o této věci odmítá bavit. Přitom na mě kontaktní informace měl a mohl mě upozornit.
Mohu se domáhat náhrady za odcizené věci právní cestou?

Odpověď:

V tomto případě budete mít zřejmě velký problém s důkazy. Pokud se chcete domáhat náhrady škody v civilním řízení, musíte mít jednoznačného „viníka“ – tj. odpovědnou osobu za vznik této škody, musíte prokázat, že ke škodě opravdu došlo (tzn. že konkrétní věci se v určitý čas nacházely na tom místě) a samozřejmě že se ztratily a že za ztrátu „může“ právě ta odpovědná osoba. Navíc fakt, že jste prostory využíval dva dny v září a škodu jste zaznamenal až téměř po půl roce, vám situaci rozhodně neulehčuje. Jiná věc by samozřejmě byla, pokud byste tam ty věci měl uskladněny na základě smlouvy o úschově věcí a jejich přesný soupis byste znal jak vy, tak správce budovy apod. Tam by samozřejmě jejich odpovědnost byla, nicméně v případě situace, o níž hovoříte, to tak jednoznačné není a moc šancí vám nedávám. Zkuste se tedy spíše nejdřív obrátit na policii.

Nemocenská a fakturace

Otázka:

jsem zaměstnaný na dobu neurčitou. Od 1.1.2011 jsem na nemocenské. Zároveň jako vedlejší činnost podnikám. Mohu během trvání mé nemocenské fakturovat? Např. když jsem od 1.1.2011 do 1.2.2011 na nemocenské, mohu vystavit fakturu s datumem 15.1.2011?

Odpověď:

V tomto případě není vůbec problém fakturu vystavit. To je věc, která s vaší nemocenskou nesouvisí. Jediný problém, který by mohl nastat, by mohlo být nedodržování léčebného režimu v rámci nemoci v souvislosti s činností, za níž fakturujete a případnou kontrolou dodržování léčebného režimu zaměstnavatelem či OSSZ.

NEJ advokáti

Otázka:

Sháním dobrého advokáta na rodinné právo, konkrétně určení otcovství, výživné a péče o dítě. Na stránkách ČAK žádný přehled top advokátů není a ani ve vyhledávačích nic konkrétního nenacházím :( Prosím o tip nebo radu, kde mohu najít seznam opravdu těch nej advokátů. Na lokalitě ani na ceně mi nezáleží, chci opravdu jen toho nejlepšího.

Odpověď:

Ono jde spíše o to, co si představujete pod pojmem „nej advokát“. Je samozřejmé a logické, že žádný takový seznam nikde nenaleznete, neboť neexistuje a ani existovat nemůže. Tedy, buď musíte dát na reference svých známých apod, nebo můžete zkusit důvěřovat anketám typu Právník roku … – nicméně zde se nevyhlašuje kategorie právník v oblasti rodinného práva. Tudíž vám to stejně moc nepomůže. S tím vám tedy nepomohu – spíše byste měla dát na to, zda si s tím dotyčným „sednete“ a jaké nabídne služby, než to, že by byl i hypoteticky uveřejněn v nějakém seznamu.

Dopr. přestupky a bodový systém – odečet

Otázka:

Dotaz:
– dnes jsem obdržel výzvu k podání vysvětlení a k sepsání zápisu ohledně mého přestupku z ledna 2011 – rychlost 62 na úsek 50 km
– dostavit se k tomuto projednání mám na městskou policii v únoru 2011
– jel jsem si dnes pro výpis na Czech point a mám 10 bodů, kde ještě nejsou zahrnuty 2 b. za výše zmíněný přestupek, protože nebyl ještě projednán.
– auto je mně přidělené služební a řídit bych ho měl teoreticky pouze já…

– možnost odpočtu za rok bez přestupku mám až v prosinci 2011. Tedy lhůta asi příliš vzdálená.

– otázka je, zda v případě, že stihnu na Autodromu Most kurz bezpečné jízdy s nárokem na odpočet bodů (-3 b. ) a podám žádosti na tento odpočet na dopr. inspektorátu ještě před projednáním přestupku na městské policii (mohu se tam i omluvit a termín projednání o něco posunout) , bude toto mít efekt, že se nedostanu na 12 bodů? (10b. – 3b. odpočet +2 b. nový přestupek = 9 bodů)
Nebo je rozhodující datum spáchání přestupku? Tzn., že mi odečet třeba udělají, ale po zjištění, že jsem předtím „bodoval“ tento odpočet anulují -neuznají a budu mít po řidičáku..?

Odpověď:

Tato problematika se řídí zákonem č. 361/2000 Sb. a vztahují se na to ustanovení § 123a a následující. Z nich vyplývá toto:
Body se řidiči do registru zapíší ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce za přestupek a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o uložení sankce za přestupek.

§123e odst. stanoví toto:
odst. 4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností provede záznam v registru řidičů o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů řidiči, který podal písemnou žádost o odečtení bodů a
a) doložil žádost potvrzením o ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy podle zvláštního právního předpisu, které není starší než 1 měsíc od podání žádosti, a
b) neměl ke dni ukončení školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body.
odst. 5) Příslušný úřad obce s rozšířenou působností provede záznam o odečtení bodů ke dni ukončení školení ve středisku bezpečné jízdy, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od podání žádosti. Příslušný úřad obce s rozšířenou působností může provést záznam o odečtení bodů řidiči na základě potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy pouze jednou za kalendářní rok.

Tudíž, z výše uvedeného bych doporučila zařídit si ten kurz co nejdříve, hned poté podat žádost o odečet a tam by měli do 3 dnů odečíst. Toto byste do 14.2. stihnout měl. Pokud nestihnete, prostě se omluvte … třeba že jste nemocen, ale bylo by třeba doložit potvrzením od lékaře apod. a zkuste sjednat náhradní termín.

Když to shrnu, tak podle zákona by vám tento způsob měl „projít“. Protože rozhodující je nikoli datum spáchání přestupku, ale den právní moci rozhodnutí o uložení sankce.

Podvod firmy na půjčky

Otázka:

Naletěla jsem podvodníkům poskytující půjčky. Po odeslání smlouvy, mě již nikdo nekontaktoval,nikdy jsem se nedovolala a peníze nikdy nedostala. Ted po mě žádají 14000Kč,za porušení podmínek,ale já nic neporušila. Zajímalo by mě zda to řešit s policií nebo právníkem.

Odpověď:

Bohužel bez znalosti obsahu smlouvy vám nemohu říci, zda po vás částku vymáhají oprávněně nebo ne. Z toho důvodu doporučuji osobně i se smlouvou navštívit advokáta a s ním se poradit na dalším postupu.

Výrobky pro sběratele

Otázka:

Rád bych se zeptal na vše co se týká vyhlášek a zákonů ohledně PRODEJE výrobků pro sběratele. Chtěl bych si otevřít pobočku v Brně, kde by se takovéto výrobky prodávali. Konkrétní dotazy mám na: -prodej všech výrobků co jsou v České republice legální a mají testy potvrzeny zkouškami provedenými státní kriminalistickou laboratoří.
-platnost a datum vydání vyhlášek a zákonů co tuto činnost opravňují v ČR.
-zda je tato činnost nějak vázaná na povinnou praxi

Odpověď:

Především je naprosto a zcela zásadní věc to, o jaké sběratelské výrobky se má jednat, což jste neuvedl. Jiná pravidla platí pro poštovní známky, jiná např. pro střelné zbraně apod. Samozřejmě pro prodej zboží platí ustanovení živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. a dále zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Prodej „běžného“ zboží nevyžaduje žádnou praxi, neboť se jedná o tzv. volnou živnost, tzn. že stačí si požádat o živnostenský list. Pokud by se mělo jednat o prodej střeliva, tak zde se jedná o živnost koncesovanou, kde musíte mít potřebné vzdělání či kvalifikaci a požadovanou praxi (to se odvíjí od vašeho vzdělání) – viz živnostenský zákon.
Seznam všech možných vyhlášek vám zde opravdu vypisovat nebudu (proč vás ale zajímají data vydání, tomu nerozumím – podstatné je přece jejich číslo a ne datum vydání).