Archiv pro rubriku: Výpověď a zrušení pracovního poměru

Pracovní právo / Výpověď a zrušení pracovního poměru

Zrušení pracovního poměru

Otázka:

Pracuji devět měsíců ve firmě, ve které jsem nezapadla do kolektivu. Mám z toho opravdu těžké psychické problémy. Je možné zrušit pracovní poměr bez nutnosti dvou měsíční výpovědní lhůty? Bojím se do práce chodit a musím se přetvařovat, i když vím, že mě kolegové pomlouvají a nemají rádi. Mám z toho psychické problémy.

Odpověď:

Podle zákoníku práce máte pouze 2 možnosti:
1) pokusit se se zaměstnavatelem uzavřít dohodu o skončení pracovního poměru k libovolnému datu – jednoduše za ním dojděte, vysvětlete mu situaci a požádejte ho, zda by bylo možné pracovní poměr ukončit. Jestliže vám ale nevyhoví, máte už jen možnost
2) dát výpověď. Ta musí být písemná a musí být doručena zaměstnavateli. Výpovědní lhůta je 2 měsíce a počíná běžet 1.dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď zaměstnavateli doručena.

Pakliže byste chtěla skončit v práci jinak, vystavujete se riziku, že po vás zaměstnavatel bude vyžadovat náhradu možné škody za to, že nejste v práci. Toto vám tedy nedoporučuji.

Výpověď a nárok na podporu

Otázka:

Ráda bych se touto cestou zeptala, pokud dám v práci výpověď bez udání důvodu, mám nárok na podporu?

Odpověď:

V případě, že dáte výpověď z pracovního poměru, tak můžete požádat o podporu v nezaměstnanosti. Jestliže splníte veškeré ostatní podmínky, získáte nárok na podporu ve výši 45 % průměrné čisté měsíční mzdy z posledního zaměstnání. Doporučuji k přečtení např. tento článek:
http://www.mesec.cz/mzdy-a-duchod/mzda-a-plat/pruvodce/podpora-v-nezamestnanosti/

Okamžité zrušení pracovního poměru

Otázka:

Mám dotaz ohledně okamžitého zrušení pracovního poměru souladu s § 56 odst. 1 písm. b Zákoníku práce. Jaká je minimální doba splatnosti dlužné částky a odstupného ? Příklad zrušení pracovního poměru odešlu zaměstnavatelovi 16.2.2011 a budu požadovat dlužnou část mzdy splečně se zákonným odstupným ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku nejpozději do 23.2.2011( můžu zaměstnavatelovi ponechat na vyplacení dlužné částky 7 dnů?)

Odpověď:

Ve vašem dotazu postrádám informaci, za jaké období nevyplacené mzdy se jedná. Okamžité zrušení pracovního poměru z uvedeného důvodu můžete předat zaměstnavateli dne 16.2. pro dlužnou mzdu za měsíc prosinec a starší měsíce. Podle § 67 odst. 3 zákoníku práce vyplácí zaměstnavatel odstupné v nejbližším výplatním termínu po skončení pracovního poměru, nedohodnou-li se strany jinak. Tedy, jestliže máte např. splatnost mzdy ke každému 15.dni v měsíci, tak odstupné vám musí zaměstnavatel vyplatit do 15.3. Co se týče splatnosti řádné dlužné mzdy, ta již splatná je. K vašemu dotazu – není možné určovat zaměstnavateli splatnost odstupného 7 dnů – to nelze.

Nové zaměstnání ve výpovědní lhůtě

Otázka:

Můj přítel je momentálně ve dvou měsíční výpovědní lhůtě, výpověď podal sám, bohužel zaměstnavatel nepřistoupil na výpověď dohodou, takže přítel musí být dál jejich zaměstnancem až do posledního března. Ovšem momentálně se mu nabízí nová práce, kterou by rád vykonával, ale nový zaměstnavatel nechce čekat až do prvního dubna, co s tím?? Má v tomto směru zaměstnanec nějaké možností, aby zbytečně nepřišel o nové místo??

Odpověď:

V tomto případě mu zákon žádné jiné možnosti nedává – od toho existuje výpovědní lhůta, aby byla dodržována a zaměstnavatel měl možnost si po tuto dobu najít jiného zaměstnance. Jestliže váš přítel přestane práci pro stávajícího zaměstnavatele svévolně vykonávat, riskuje to, že po něm tento zaměstnavatel bude vymáhat náhradu škody, která by mohla jeho náhlou nepřítomností vzniknout (záleží ale na pozici, kterou pro zaměstnavatele vykonává). Může se max. pokusit se stávajícím zaměstnavatelem ještě promluvit, zda by bylo možné skončit prac.poměr dohodou (je na něm, jaké důvody sdělí). Příp. nového zaměstnavatele ať požádá o posečkání s nástupem. Tato situace už záleží především na argumentačních schopnostech vašeho přítele.

Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem

Otázka:

Pracovníkovi byla osobně doručena zaměstnavatelem výpověď z PP podle §52a dne 31.1.2011. Pracovník odmítl podepsat převzetí, takže výpověď není podepsána pracovníkem. Je platná od 1.2.2011 ?

Odpověď:

Podepsání výpovědi zaměstnancem nemá na platnost výpovědi žádný vliv. Nechává se podepisovat pouze z důvodu, abyste v případném soudním sporu mohl jako zaměstnavatel doručení výpovědi prokázat. Nepodepíše-li zaměstnanec převzetí výpovědi, obvykle je to řešeno tak, že se výpověď předává před svědky, kteří poté na výpověď napíší, že zaměstnanec odmítl převzít a uvedou k tomu své podpisy. Takže, ano, výpověď je v tuto chvíli platná a od 1.2. běží 2měsíční výpovědní lhůta.

Výpověď a neschopenka

Otázka:

Ke dni 27.1.2011 mi byla dána výpověď ze strany zaměstnavatele z PP ve zkušební době.Následující den 28.1 mi byla zpětně vystavena DPN od 26.1.2011. Chtěl jsem se zeptat zda mi zaměstnavatel tuto DPN zpětně uzná a přijme ji, či nikoliv.

Odpověď:

Zde očividně pochybil lékař, který vám samozřejmě nesmí zpětně neschopenku vystavit. To je ale na něm, že si to dovolí riskovat. Jestliže ji nyní předložíte zaměstnavateli, lze očekávat, že přijme nějaké kroky – např. bude kontaktovat lékaře, podá stížnost ČLK atd. Stejně tak záleží na tom, zda jste např. byl dne 26. a 27.1. v práci a vykonával jste práci – pokud ano, nemůžete pak za tyto dny se zpětně domáhat uznání neschopenky. Záleží také na tom, co konkrétně jste podepsal atd. atd. Já být na místě vašeho zaměstnavatele, tak velice důrazně budu proti uznání takové neschopenky bojovat, neboť je naprosto zřejmé, že je vystavena účelově.

Skončení pracovního poměru ze strany zaměstnance

Otázka:

Manželovi bylo řečeno, že dostane výpověď od zaměstnavatele z důvodu nadbytečnosti. Po té si to firma rozmyslela, protože by mu musela dávat odstupné. Chtěla po něm, aby dodatečně antidatově podepsal dodatek k původní smlouvě, která byla na dobu neurčitou a ten dodatek byl na dobu určitou k 31.1. 2011 ale s datem vyhotovení 1.4. 2010. To manžel podepsat nechtěl, chce u nich skončit ale oni ho převedli na stejnou práci – je hlídač – ale do místa, kam ho převedli se nemá jak dostávat. Nemáme auto a žádný rozumný spoj tam nejde, navíc dělá noční. Dále mu neplatili celý rok práci o víkendech, svátcích, noční. Může jim dát okamžitou výpověď z tohoto důvodu? Sice by nedostal odstupné ale na pracáku by dostal 65 procent podpory. Jak nejrozuměji se zachovat?

Odpověď:

Źádný dodatek ať váš manžel rozhodně nepodepisuje. Jestliže nedostal ke své mzdě příplatky, jejichž nárok může prokázat (tzn. příplatky za práci o víkendech, ve svátku či v noci), lze se zaměstnavatelem okamžitě zrušit pracovní poměr dle § 56 písm. b) zákoníku práce. V takovém případě ale nárok na odstupné má, a to ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Okamžité zrušení je ale nutné přesně sepsat a hlavně přesně odůvodnit – nechte si to sepsat u advokáta. Pokud si to totiž sepíšete sami chybně, nemusí to být platné a pak nárok na odstupné nevznikne.
Rovněž se tak s advokátem poradíte, zda máte dostatek důkazů pro nárokování si nezaplacených příplatků.

Výpověď a nemoc z povolání

Otázka:

Rozhodl jsem se ukončit po 15 letech pracovní poměr a začít podnikat. Poslední dobou mám však velké problémy s bolestí lokte. Dle všeho se jedná o tenisový loket. Pracuji na počítači a při práci se stav velmi zhoršuje.
Odejít chci, ale prosím o radu. Nechci se vlastní neznalostí připravit o nějaké finanční prostředky. Zjistil jsem, že tenisový loket je nemoc z povolání. Navíc mám strach, že nebudu moci začít podnikat, protože budu muset absolvovat nějakou léčbu a nechci zůstat bez prostředků.

Odpověď:

Žádný konkrétní dotaz jste nepoložil, tudíž obecně. Pracovní poměr může být ukončen výpovědí některé ze stran – zaměstnanec může dát výpověď bez uvedení důvodu. Při výpovědi běží 2měsíční výpovědní lhůta, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé straně doručena. Při výpovědi ze strany zaměstnance nárok na odstupné nevzniká. Dalším způsobem je ukončení prac.poměru dohodou. Zde si strany sjednají datum skončení prac.poměru. Na odstupné byste měl ve vašem případě nárok pouze tehdy, pokud byste měl lékařský posudek (potvrzení nestačí), kde by bylo jasně a přesně stanoveno, že NESMÍTE dále konat dosavadní práci pro nemoc z povolání. Tedy, tyto problémy by musely být určeny jako nemoc z povolání. Pak byste měl nárok na odstupné ve výši 12ti násobku průměrného výdělku. Nebo jestliže nedojde lékař k závěru, že jde o nemoc z povolání, ale přesto vám v posudku stanoví, že nemůžete dále konat dosavadní práci bez vážného ohrožení vašeho zdraví, pak můžete požádat zaměstnavatele o přidělení jiné vhodné práce. Pokud tak do 15 dnů neučiní, můžete s ním okamžitě zrušit pracovní poměr a v takovém případě vám náleží odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku.

Mám přistoupit na výpověď dohodou?

Otázka:

Ve firmě pracuji tři roky.Pracovní smlouvu mám uzavřenou na dobu neurčitou.Dnes mi zaměstnavatel oznámil,že už pro mne od příštího měsíce nemá práci.Navrhl,abych podepsal výpověď dohodou s tím,že vyplatí 20 000kč,a pak budu moci pobýrat příspěvek v nezaměstnanosti již od příštího měsíce.Zároveň mám taky půjčku,u které si platim pojištění proti ztrátě zaměstnání u pojišťovny Cardif.Mám obavy,když podepišu rozvázání pracovního poměru dohodou a neseženu práci,že se pojistka na toto nebude vztahovat.I částka 20 000kc se mi zda malo.Můj čistý měsíční příjem byl. Za měsic říjen 14 652,za listopad 15 795 a za prosinec 11 291.Prosim o radu,co by v této situaci bylo pro mne nejlepší,popřípadě,když na mne začne zaměstnavatel naléhat,mám li se na někoho obrátit o pomoc,nebo na dohodu přistoupit.

Odpověď:

Na vašem místě bych na tuto nabídku v žádném případě nepřistupovala – částka 20tis je opravdu málo a pokryje vám pouze první měsíc. Sdělte zaměstnavateli, že souhlasíte s podepsáním dohody o skončení pracovního poměru ke konci měsíce, ale že musí do dohody uvést důvod, tj. nadbytečnost a navíc že požadujete celé zákonem určené odstupné, tj. ve výši trojnásobku průměrné mzdy. Na to máte nárok i v případě podpisu dohody o skončení pracovního poměru z důvodu vaší nadbytečnosti. Takto budete alespoň zajištěn celé 3 měsíce, což je snad dostatečně dlouhá doba k nalezení nové práce. Jestliže na toto zaměstnavatel nepřistoupí, tak mu řekněte, že s ním žádnou dohodu neuzavřete.
Co se ale týče toho pojištění, tak bohužel s tím vám neporadím – neznám podmínky této pojistky. Raději se informujte přímo u vaší pojišťovny.

Pracovní neschopnost ve výpovědní lhůtě

Otázka:

V prosinci 2010 jsem dala v zaměstnání výpověď podle
§ 50, ods. 3. Můj pracovní poměr končí 28.02.2011. Tento měsíc jsem v pracovní neschopnosti a do současného zaměstnání se v únoru ještě vrátím. Může mi zaměstnavatel nařídit odpracování dnů ztrávených v pracovní neschopnosti? S novým zaměstnavatelem mám již podepsanou pracovní smlouvu s nástupem 01.03.2011. Mám obavy, aby mi můj zaměstnavatel nechtěl znemožnit odchod ze současného zaměstnání k 28.02.2011.

Odpověď:

Jestliže jste výpověď podala vy jako zaměstnanec, je nepodstatné, zda-li jste v pracovní neschopnosti. Váš pracovní poměr skončí ke dni, ke kterému má skončit. Nařídit odpracování dnů, které jste strávila nemocí, vám zaměstnavatel nařídit nemůže, stejně tak vám nemůže nijak znemožnit odchod ze zaměstnání, byla-li výpověď řádně podána. Váš pracovní poměr prostě 28.2. skončí.