Archiv pro rubriku: Různé

Rodinné právo / Různé

Výživné na rozvedenou manželku

Otázka:

Jsem 2 roky rozvedená,děti jsou již zletilé.Pobírám částečný invalidní důchod a v současné době je to můj jediný příjem.Ze zdravozních důvdů nemohu pracovat na plný pracovní úvazek a na částečný mne nikdo nezaměstná.Mohu po bývalém manželovi požadovat výživné? Má mimořádně vysoké příjmy.

Odpověď:

Požadovat výživné po rozvedeném manželovi dle § 92 zákona o rodině je samozřejmě možné. Nicméně pro přiznání tohoto nároku soud bere v úvahu mnoho skutečností – posuzuje, který z manželů způsobil rozvrat manželství; posuzovala by se vaše neschopnost sama se živit atd. Pouhý fakt, že váš exmanžel má vysoké příjmy, na přiznání výživného nestačí. Soud také bude vyžadovat lékařský posudek o tom, že nejste práce schopna atd. To vše byste měla přiložit k žalobě příp. soudu předložit u jednání.

Jak změnit příjmení

Otázka:

Měl bych dotaz jestli je možné nějak donutit bývalou manželku aby se vzdala příjmení které používala za doby manželského vztahu a vrátila s dívčímu nebo jinému.Syn i já(bývalý manžel)se stydíme za její chování a používáním mého příjmení nám znehodnocuje náš klidný život.

Odpověď:

„Donutit“ ji opravdu nemůžete. Je jen její svobodnou volbou, zda si po rozvodu ponechá příjmení manžela, nebo se vrátí ke svému předchozímu jménu. To je pouze na ní a rozhodně to nemůžete nijak ovlivnit.

Výživné

Otázka:

Dcera bude mít v lednu 18.let, nyní je ve 3.ročníku střední zdravotní školy. Protože u ní ale nastaly školní problémy, rozhodla jsem se to řešit tak, že jsem požádala školu o přerušení studia do dalšího školního roku. Doufám,že si to dcera do té doby řádně promyslí a školu dostuduje. Do té doby se ovšem musí nahlásit na úřad práce, případně si do září sehnat práci. Pobírám na ni výživné a nevím, jak mám nyní postupovat. Mám tuto skutečnost nahlásit, kde a komu? Končí tímto okemžikem jejímu otci povinnost platit na ni výživné, i kdyby v září nastoupila zpět do školy a zdárně dostuodvala?

Odpověď:

V § 85 odstavec 1 zákona o rodině je stanoveno: „Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit.“ Tedy v tomto případě by bylo rozhodující, zda-li Vaše dcera začne pracovat a tím tedy bude schopna se sama živit – v takovém případě by vyživovací povinnost zanikla. O této skutečnosti by měl být informován povinný (otec Vaší dcery). Ten se ale může rozhodnout, že výživné bude hradit i nadále.
Pokud však dcera se rozhodne ve studiu pokračovat, vyživovací povinnost bude obnovena.

Neplacení výživného

Otázka:

Chtěla jsem se zeptat zda je možné podat návrh na zvýšení výživného,když je otec zavřený za neplacení.Mám 17ti letou dceru a od jejích 4let mi má platit 1000 Kč měsíčně a i to nebyl schopen.Né že by neměl peníze,ale nechtělo se mu.Z vězení mi také nic nechodí a je zavřený přes půl roku.Dluh na výživném mi opět narůstá,čili můžu opět podat trestní oznámení.

Odpověď:

Návrh na zvýšení vyživovací povinnosti podat můžete. Podávat další trestní oznámení je v tomto případě dle mého názoru nadbytečné. Avšak, jelikož uvádíte, že otec Vašeho dítěte má dostatek finančních prostředků, tak bych Vám spíše doporučovala dlužné výživné po něm požadovat exekuční cestou. Tedy se obrátit na exekutora a podat návrh na zahájení exekučního řízení.

Rozvod a úprava výchovy dítěte

Otázka:

S manželkou,se kterou máme již 7-mi letého syna se rozvádíme.Je to již rok a půl,co manželka podala žádost k rozvodu,ale do teď se stále nic neděje.Nemáme ani rozhodnutí vůči synovi.Na začátku listopadu jsem přišel o práci,takže jsem momentálně nezaměstnaný,ale do té doby jsem platil na syna částku,na ketré jsme se domluvili,ale teď nemohu tolik platit a manželka mi zabraňuje v jakémkoli kontaktu se synem.Nemohu mu ani zavolat,protože si změnila telefonní číslo a když k nim přijdu,tak buď nejsou doma a nebo neotvírají.Jediné,co mi napsala na e-mail je,že nemám žádné právo syna kdykoli vidět a to ani po tom,co jsme se domluvili,že mi v tom nebude nijak bránit a že ho můžu vidět kdy budu chtít.Tak jsem se chtěl zeptat,jaká jsou v tomto případě má práva a kam bych se mohl obrátit o pomoc.

Odpověď:

V tomto případě Vám doporučuji se obrátit na soud s požadavkem, aby Vám bylo sděleno, jak je ve věci rozvodu a ve věci výchovy a výživy nezletilého dítěte postupováno, příp. zda-li skutečně došlo ze strany Vaší manželky k podání žaloby, na jejímž základě má probíhat rozvodové jednání.
Pokud Vám manželka odpírá kontakt s dítětem, můžete se obrátit na soud s návrhem na předběžné opatření. Nicméně, doporučuji Vám tento návrh podat v součinnosti s advokátem, který Vás rovněž může zastupovat v soudním řízení o rozvodu manželství, příp. o úpravě výchovy a výživy nezletilého dítěte.

Výživné na syna v invalidním důchodu

Otázka:

Jak dlouho budu platit výživné na syna, kterému bude v lednu 19 let.
Synovy byl v lednu 2010 přiznán plný invalidní důchod. Syn ještě navštěvuje Střední školu pro tělesně postižené. 3 měsíce před tím, než mu byl přiznán plný invalidní důchod, mě soud navýšil výživné + zpětně doplatit částku ….Kč. Část posílám na účet matky. Dále má syn přiznán příspěvek na péči. Vyživovací povinnost plním včas a bez problémů po celý jeho život až dosud. Peníze posílám na účet matky.

Odpověď:

Dle § 85 odstavec 1 zákona o rodině trvá vyživovací povinnost rodičů k dětem do té doby, pokud děti nejsou schopny se samy živit. Pokud tedy chcete, aby vyživovací povinnost byla snížena či zrušena (z důvodu, mimo jiné, že Vašemu synovi byl přiznán příspěvek na péči), můžete podat návrh k soudu. Avšak soud bude rozhodovat s ohledem na zájmy dítěte (přesněji bude posuzovat oprávněné potřeby Vašeho syna a možnosti, schopnosti a majetkové poměry povinného – Vás), tedy lze předpokládat, že v tomto případě ke zrušení vyživovací povinnosti nedojde.

Úprava výchovy a výživy dítěte

Otázka:

S ex-pritelkyni (kazdy zijeme v jine domacnosti) mam mesicni dcerku. Jde generalizovat, paklize existuje mimosoudni domluva, jak casto mohu dcerku v dobe kojeni vidat, pripadne jaka kriteria o tomto rozhoduji dojde-li k urceni soudni cestou? Mimosoudne jsme se tez domluvili na vyzivnem. Nicmene, muze stanovovani vyse vyzivneho (pripadne i vyzivovani nesezdane matky do 2 let) ovlivnit jak fakt, ze expritelkyne i nadale disponuje prijmy ze sve castecne podnikatelske cinnnosti, tak fakt, ze zije ve sve domacnosti s novym pritelem (ktery vsak neni v jejim byte nahlasen)?

Odpověď:

V případě výchovy a výživy dítěte nelze nic generalizovat. Každý případ je jedinečný a proto je nutné k němu přistupovat individuálně. Vždy je však rozhodující dohoda rodičů. Pokud jsou rodiče schopni a ochotni se dohodnout, tak je to vždy nejvítanější řešení – úprava styků s dítětem a výše vyživovací povinnosti je pak určena dohodou rodičů (doporučuji, aby tato mimosoudní dohoda byla písemná).
Pokud však dohoda mezi rodiči dítěte není možná, pak o výchově a výživě musí rozhodnout soud, který je při svém rozhodování vázán zájmem dítěte. Výše vyživovací povinnosti je pak stanovena dle § 96 zákona o rodině, tedy dle odůvodněných potřeb oprávněného a možností, schopností a majetkových poměrů povinného (samozřejmě s přihlédnutím k dobrým mravům).
V § 95 odstavec 1 zákona o rodině je stanoveno: „Otec dítěte, za kterého není matka dítěte provdána, je povinen matce přispívat přiměřeně na úhradu výživy po dobu dvou let, jakož i na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím.“ Pokud tento nárok Vaše bývalá přítelkyně uplatní, tak Vy můžete v rámci soudního řízení pouze namítat, že by toto bylo v rozporu s dobrými mravy, neboť Vaše bývalá přítelkyně má dostatečné příjmy. Ale soud by toto posoudil a nelze předjímat, jak by rozhodl.

Výživné na matku

Otázka:

Moje matka nedávno ovdověla a nemá žádný příjem. Je nahlášená na pracovním úřadě ohledně úhrady zdravotního pojištění, ale podporu nepobírá, zatím nemá ani ze sociálního odboru vyřízené příspěvky na byt atd. Nežijeme ve společné domácnosti (žije sama) a tak jsem se chtěla zeptat jestli mám povinnost moji matku živit jak mi to řekla nebo ne. K vyřizování na úřadech aby dostala nějaké peníze nejeví moc zájem musím ji vyloženě popohánět aby tam zašla. Zdá se mi, že spoléhá na to, že budu povinná se o ni starat a proto se žádným spůsobem neangažuje aby svou životní situaci vylepšila.

Odpověď:

V § 87 odstavec 1 zákona o rodině je stanoveno: „Děti, které jsou schopny samy se živit, jsou povinny zajistit svým rodičům slušnou výživu, jestliže toho potřebují.“ Tedy Vaší povinností skutečně je finančně pomáhat matce, která v případě, že nebudete plnit dobrovolně, je oprávněna obrátit se na soud a toto plnění požadovat soudní cestou. Při určení výše je však nutné přihlédnout k dobrým mravům, tedy Vaše matka by se měla aktivně snažit o získání příjmů.
Nicméně, dle Vašich informací lze dovodit, že vyživovací povinnost vůči Vaší matce Vám vznikla. Její výše pak lze určit oboustrannou dohodou, a pokud tato nebude možná, bude o výše vyživovací povinnosti rozhodnuto v soudním řízení.

Vykázání osoby z nemovitosti

Otázka:

Nesouhlasíme s návštěvami osoby v domě. Jedná se o osobu v příbuzenském vztahu (syn) k jeho matce, jeho matka má v nemovitosti trvalé bydliště a věcné břemeno na dožití. Ovšem není vlastníkem nemovitosti. Podílí se na společné domácnosti s vlastníky nemovitosti, kteří nesouhlasí s tím, aby zmíněnou nemovitost její syn navštěvoval. Tento člověk je bez trvalého pracovního poměru a ani nemá zájem pracovat. Je proti němu vedeno několik exekucí a nedodržuje základní hygienické návyky (prostě vypadá jako bezdomovec). Je zřejmé, že svou matku navštěvuje pouze ze zištných důvodů hlavně kvůli jídlu. Toto jídlo pro něj matka bere ze zásob společné domácnosti i přes výslovný nesouhlas ostatních osob podílejících se na chodu domácnosti. Jediná jeho matka s návštěvami souhlasí a vpouští ho do domu i přes výslovný nesouhlas ostatních obyvatel a zároveň vlastníků. Je podpora v zákoně jejímu synovi do zmíněného domu zakázat přístup?

Odpověď:

Bohužel v tomto případě nemůžete vstupu zabránit. Paní, která má právo byt užívat, může rovněž rozhodovat, kdo ji bude navštěvovat.
Tedy jinak řečeno, zákon Vám žádný právní nástroj, jak zabránit tomuto muži ve vstupu do domu navštívit svou matku, nedává.
Pokud tedy tomuto muži nebyl uložen trest zákaz pobytu, který se vztahuje na toto místo, může tento muž svou matku s jejím svolením navštěvovat.

Majetkové vypořádání s družkou

Otázka:

Žijeme s družkou ve společné domácnosti 2,5 roku, koupili jsme si družstevní byt, na který přispěla asi 60% finančních prostředků družka a zbyvající částku já z úvěru stavebního spoření. Z toho důvodu je byt napsaný na mě. Družka se rozhodla se se mnou rozejít a trvá na prodeji bytu a vyplacení jejího podílu. Ceny nemovitostí však za tu dobu výrazně klesly a já byt teď prodávat nechci. Bylo by to ztrátové pro nás pro oba. Jak se mám bránit?

Odpověď:

v tomto případě jste vlastníkem členských práv pouze Vy. Vaše přítelkyně tedy nemá právo požadovat prodej členských práv a příp. požadovat vyplacení poměrné části prodejem získané částky. Má však právo požadovat vrácení půjčené finanční částky. Doporučuji Vám proto, abyste s přítelkyní písemně sepsal např. splátkový kalendář nebo ji dlužnou částku vrátil v hotovosti oproti písemnému potvrzení přijetí této částky s tím, že veškerá vzájemná práva a povinnosti jsou tímto vypořádána.