Archiv pro rubriku: Trestní řízení

Trestní právo / Trestní řízení

Odůvodnění žádosti o prominutí zbytku výkonu trestu zákazu řízení

Otázka:

Okresnim soudem mi byl ulozen trest zakazu rizeni za cca 1.2promile. 9.unora to bude polovina trestu, desateho tedy pujdu na soud s vyplnenym formularem zadosti o prominuti zbytku. Chtel bych poradit, jak mam presne formulovat Oduvodneni. Pripadne jestli mam prilozit nejaky dukazy, ze dojizdim na VS (priprava na budouci povolani), za nemocnou rodinou atp. Potreboval bych nutne, aby se to povedlo.

Odpověď:

Do odůvodnění je třeba uvést, že uložený trest a výkon jeho 1/2 pro vás byl již dostatečným poučením, že nyní již vedete řádný život, že jste po dobu výkonu trestu nepáchal žádnou trestnou ani jinou podobnou činnost, ale že vozidlo potřebujete ke svému životu – že (např. denně) dojíždíte ke studiu na vysoké škole, že se potřebujete starat a pečovat o svou nemocnou …, atd. atd. Neexistuje žádné „přesné“ odůvodnění – je to velice individuální, ale jednoduše jde o to ukázat se v nejlepším světle, říci, že vás to poučilo, už to nikdy neuděláte, ale že řízení k životu potřebujete. Nicméně to, zda se to povede a soud vám vyhoví, vám nikdo nezaručí. Čím více toho uvedete, tím lépe.

Upuštění od zbytku výkonu trestu řízení vozidel

Otázka:

Manžel spáchal přečin podle par.274 odst.1,ost.2 písm.a)tr.zák.má zákaz řízení motor.vozidel na 1 rok.podle par.73 odst.1,3 trest.zák.Jak a koho máme požádat o navrácení řidič.průkazu po 6 měsících?Jsou na to nějaké formuláře?

Odpověď:

Žádný formulář na to neexistuje. Je třeba podat soudu návrh na upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel a to až po uplynutí poloviny trestu. V tomto návrhu je třeba uvést z jakého důvodu upuštění navrhujete, že se po celou dobu choval řádně, že např. vozidlo potřebuje k výkonu své práce atd. Návrh se podává soudu, který o věci rozhodoval v prvním stupni; je nutné uvést spisovou značku, pod níž byla věc soudem vedena, uvést identifikační údaje vašeho manžela a návrh na konec podepsat a datovat.

Lhůta pro vystavení soudního rozhodnutí

Otázka:

Měl sem zákaz řízení na 18 měsícu a tak sem po devíti měsících žádal o opuštění zbytku trestu!!Měl sem soud 10.11.2010 o opustěni zbývajiciho trestu o zákazu řízení!!Soud mi vyhověl a jelikož se vzdal soud i já práva na odvolání rozhodnutí nabylo právní moci už ten den!!Teďka čekám na písemné rozhodnutí soudu se kterým můžu jít zažádat o vydání řidičského průkazu na úřad.Soud mi do posud nic nezaslal a po výzvě kde sem se dožadoval lhůty kdy to dostanu mi bylo řečeno,že na to není žádná lhůta do kdy to musí vydat a že až to příde tak to příde!!Proto chtěl by sem se zeptat jestli je nějaká lhůta ze zákona stanovena která určuje soudu za jakou dobu by sem měl dostat toto soudní rozhodnutí???

Odpověď:

V tomto případě se domnívám, že by rozhodnutí soudu mělo být vyhotoveno do 10 pracovních dnů dle § 129 trestního řádu. Pokud Vám rozhodnutí nebylo doručeno, obraťte se písemně na soud, který ve věci rozhoduje (buď na soudce, který rozhodnutí vydal, či přímo na předsedu soudu).

Nespravedlivé odsouzení za stalking

Otázka:

Prosím o pomoc. Byla jsem odsouzena za stalking – proti bývalému…trest: 4měsíce odn.svob. s podmínkou na rok. Nesouhlasím s rozsudkem, jelikož se o žádný stalking nejednalo- on sám se mnou komunikoval, psal, scházel se …vyšetřovatelé mě po podání oznámení odvezli ze zaměstnání jako nějakého vraha, v časovém presu a šoku bych asi doznala i vraždu. Vyšetř. podal návrh na podm.zastavení- nebylo umožněno. Neodvolala jsem se, ale nyní mi ještě přišly zaplatit soudní výlohy. Mohu se nějak bránit? mám schůzku s vyšetřovatelem, mohu podat nějaké odvolání k nejvyššímu soudu?trest a obvinění jsou neoprávněné, obvinění vymyšlená…nikdo mi vlastně neukázal nic, za co jsem byla souzena (údajné emaily…ve kterých jsem jen psala pravdu a žádala vyrovnání mohly být upraveny.

Odpověď:

Náš právní řád umožňuje obviněnému obranu proti rozhodnutím soudu a to samozřejmě i v trestní věci. Proti odsuzujícímu rozsudku jste mohla do 8 dnů od jeho doručení podat odvolání krajskému soudu a bránit se tak v tomto řízení. Jestliže jste však žádné odvolání nepodala, je nyní již pozdě cokoli řešit. Teď již s odsuzujícím rozsudkem nic nezmůžete … Výjimkou by byla situace, pokud by nastaly nové skutečnosti, které byly dříve soudu neznámé. Pak by byla možná tzv. obnova řízení. K tomu ale doporučuji vzít si již právního zástupce.

Zabrání věci

Otázka:

Můj dotaz se týká vrácení zabavené věci při domovní prohlídce. Při nařízené domovní prohlídce byl zabaven notebook, který nepatřil podezřelému. Při analýze dat nebylo nic prokázáno, případ byl již ukončen, nicméně notebook je stále zadržován. Nyní byl majiteli notebooku, jako zúčastněné osobě zaslán od soudu dopis, kde požadují prokázání vlastnictví. Jednak prokázání bude obtížné – z důvodu shodných jmen jak zúčastněného (majitele notebooku) a podezřelého (u kterého byla prohlídka a zadržen notebook). Můj dotaz se však týká toho, zda je v pořádku, že notebook nebyl dosud vrácen. Od definitivního ukončení případu uběhlo již půl roku, od zadržení notebooku více než rok. Notebook jako důkazní materiál neposloužil, jelikož disk byl téměř prázdný. Prosím Vás tímto o informace, zda soud a příslušné orgány postupují správně, zda a jak dlouho mají právo tento počítač zadržovat a v případě pochybení prosím o nastínění možností obrany. Musí přece existovat nějaká lhůta pro vrácení zabavené věci.

Odpověď:

Zabrání věci je ochranným opatřením. Vlastník věci (není-li obviněným) pak jako zúčastněná osoba musí prokázat své vlastnictví v rámci soudního řízení, kde vystupuje jako účastník soudního řízení. O zabrané věci bude rozhodnuto soudem.
Tedy abych odpověděla na Vaši otázku, lhůta v tomto případě stanovena není.
Jinak by tomu bylo, pokud by šlo o vydání či odnětí věci dle § 78 příp. § 79 trestního řádu. V takovém případě by dle § 80 trestního řádu došlo k vrácení věci, jakmile by ji nebylo k dalšímu řízení třeba. Avšak ani v tomto případě konkrétní lhůta stanovena s ohledem na značné odlišnosti jednotlivých řízení stanovena není.

Byl jsem nespravedlivě odsouzen

Otázka:

Před 4 roky jsem byl policií obviněn z velmi závažného trestného činu u kterého byla horní hranice trestu odnětí svobody 8 let. Po dvouletém vyšetřování jsem byl obžalován za tento závažný trestný čin a následně také odsouzen. Jelikož jsem si byl vědom toho, že v době kdy jsem měl udajně tento trestný čin spáchat jsem se ani nenecházel na uzemí ČR, dostal jsem tuto věc samozřejmě za pomoci obhájce až před Nejvyšší soud, který veškeré nespravedlivé rozsudky, které byli nademnou vyneseny zrušil a vrátil zpět obvodnímu soudu k projednání.

U obvodního soudu se však nic neprojednávalo a pan státní zástupce aniž by mi dal předem nějaké vyrozumění nebo mému ex-offo přidělenému obhájci, přišel s zcela novou obžalobou, která mi byla sdělena pouze ustni formou v soudní síni. V této obžalobě jsem byl obžalován za jiný trestný čin pro který jsem nebyl nikdy stíhán a kde byla trestní sazba od 6 měsíců do 3 let. Také tam byla od předešlé žaloby jiná doba, kdy jsem se měl udajně něčeho dopustit. Následně jsem byl ihned znovu odsouzen, troufám si říct v hrubém rozporu s trestním řádem, za něco co jsem nikdy nespáchal. Na tento rozsudek, jsem již neměl sílu odvolávat a navíc k instanci, která mě již jednou nepsravedlivě odsoudila a riskovat, že by se u soudu 2 stupně, podmíněný trest změnil na nepodmíněný, už jen z toho důvodu, že by se mi chtěl někdo pomstít za předešlou věc.

Můj dotaz zní, jestli je možné vymáhat odškodnění za předešlé řízení, které mi totálně zničilo život a které bylo posléze Nejvyšším soudem zrušeno. Dále pak jestli je možné získat zpět finanční částku, kterou jsem byl nucen vyplatit pod pohrůžkou exekuce soudní tajemnice a která se týkala náhrady za právní služby obhájce přiděleného ex-offo, který ovšem soudní spor vyhrál. Dále pak náhradu za PC, který jsem dobrovolně předal PČR v domění, že se celá věc vyjasní, policie však tento PC na nic nepoužila a zadržuje ho do dnešní doby. Podotýkám, že před tím než se stala tato tragedie, jsem v minulosti nebyl nikdy za nic stíhán ani odsouzen a to ani v žádném přestupkovém řízení. Ještě mam otázku zda bych tuto věc měl řešit přímo ustavní stížností a nebo podávat žaloby o náhrady škody. Pokud je můj případ natolik složitý, že na něj nelze jednoznačně odpovědět touto cestou, žádám Vás o kontakt na Advokátní kancelář, kde by semnou celou věc probral právník a řekl mi, jestli je možné v této věci něco dělat.

Odpověď:

V této věci vám opravdu nemůžeme pomoci. Je nutné důkladně prostudovat celý trestní spis a teprve na základě toho vám sdělit nějaké závěry.
Co se týče odměny ex offo ustanoveného obhájce, ten nárok na odměnu má a hradí mu ji stát – příslušný soud. Tento soud pak tyto vyplacené prostředky samozřejmě požaduje po tom, za něhož byla odměna uhrazena, tj. po vás. Bránit se můžete prokážete-li, že nemáte příjmy a měl byste být osvobozen od placení nákladů. Proti vydanému usnesení jste se tedy mohl bránit a neučinil jste-li tak ve stanovené lhůtě, není již teď možné proti tomu cokoli dělat.
Tedy, obraťte se advokáta ve vašem okolí (seznam naleznete na www.cak.cz) a jemu celou věc předejte.

Alkohol za volantem

Otázka:

Policisté mě zastavili k provedení dechové zkoušky. Ačkoli jsem žádný alkohol nepožil, tak jsem prý nadýchal. Trval jsem tedy na odebrání krve a nasedl k nim do služebního vozidla. Policisté mě však dovezli na služebnu, kde mě přes 40 minut vyslýchali, až jsem jim podepsal papír. Byl mi zabaven i řidičský průkaz, který potřebuji k podnikání. Stížnost jsem byl už sepsat. Co mohu dále dělat?

Odpověď:

Jelikož stížnost na postup těchto policistů jste již podal (jak vyplývá z Vašeho dotazu), tak Vám mohu pouze doporučit obrátit se na advokáta a další kroky činit s jeho součinnosti. V tomto případě je rozhodující, co konkrétně jste podepsal a jak se k věci staví oni policisté. Pokud Vám byl řidičský průkaz policisty zabaven, tak dle zákona o silničním provozu ho policisté museli odeslat obecnímu úřadu, který do pěti pracovních dnů musí zahájit řízení, na jehož základě bude rozhodnuto o zadržení řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku nebo o trestném činu či o vrácení řidičského průkazu.

podezření z trestného činu podvodu

Otázka:

Můj bývalý zaměstnavatel podal na mě trestní oznámení o podvodu. Jedná se o to, že jsem měla na starosti pokladnu ze které jsem si ve finanční tísni vypůjčila peníze. Bohužel se oddělení na kterém jsem pracovala rušilo a já rychle neměla, jak peníze vrátit zpátky. Zfalšovala jsem tedy dva doklady, které měli obsahovat tuto částku. Nakonec jsem ale peníze přeci jen všechny vrátila, takže jim nedlužím ani korunu.Se zaměstnavatelem jsme rozvázali pracovní poměr dohodou a dohodli se, že jelikož jsem vzniklý dluh uhradila tim se to uzavírá a ted to dali na policii. Podotknu, že v oznámení se jedná o částku 90tis, přičemž zfalšované doklady byli v hodnotě 60tis,takže ani částka neodpovídá. Chci se zeptat, co mi v tomto případě hrozí za trest a jak mám dále pokračovat.

Odpověď:

Jelikož neuvádíte, kdy k tomuto došlo, tak nelze určit, podle kterého zákona bude toto jednání posuzováno (od 1.1.2010 je v účinnosti nový trestní zákon, avšak dle zásady zákazu retroaktivity se činy spáchané před účinností tohoto zákona budou posuzovat dle zákona účinného v době, kdy ke spáchání trestného činu došlo, pozdějšího zákona se posuzuje jen pokud je to pro pachatele příznivější).
V tomto případě Vám tedy doporučuji se obrátit na advokáta ve Vašem okolí a s ním toto konzultovat. Advokát Vám pak rovněž poradí, zda-li je lepší se v této věci nechat zastupovat či jak máte dále konkrétně postupovat.

Porušení podmínky

Otázka:

Minulý týden jsem se dopustila přečinu Krádež podle parafrafu 205 odst.2.trestního zákoníku,uvedeného jednání jsem se dopustila,ačkoliv jsem byla v posledních třech letech za obdobný skutek potrestána.Chtěla bych se zeptat,co se ted bude dít.Na policii mi řekli,že mám čekat na obsílku.Mám dvě malé děti a chci se zeptat,jestli mi podmínečný trest promění,nebo prodlouží a jestli se dá proti tomuto rozhodnutí odvolat,a kdo rozhoduje o tom co semnou ted bude.

Odpověď:

V tomto případě bude pravděpodobně soudem rozhodnuto o přeměně podmíněného trestu v nepodmíněný. Následně pak bude rozhodnuto o přečinu, kterého (jak uvádíte) jste se dopustila. Proti rozhodnutí soudu lze podat opravný prostředek, a to zpravidla odvolání. O možnosti podat opravný prostředek budete vždy informována, a to buď přímo při soudním jednání (po vyhlášení rozsudku) či přímo na písemném vyhotovení soudního rozhodnutí.

Daňový podvod

Otázka:

Když jsem byl ovlivněn návikovou látkou tak jsem si nechal ukrást auto které jsem měl na leasing ale policie to tuší nebo spíš ví a chci se zeptat jestl když jsem nikdy neměl se zákonem problém tak jestli dostanu jen podmínku nebo jaký tam je trest

Odpověď:

V tomto případě bude záležet na obžalobě státního zástupce a na posouzení soudce. Konečné rozhodnutí soudu však nelze předjímat. Nicméně v § 39 a následující trestního zákona je stanoveno: „Při stanovení druhu trestu a jeho výměry soud přihlédne k povaze a závažnosti spáchaného trestného činu, k osobním, rodinným, majetkovým a jiným poměrům pachatele a k jeho dosavadnímu způsobu života a k možnosti jeho nápravy; dále přihlédne k chování pachatele po činu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu…“ Rovněž soud přihlédne k přitěžujícím (§ 42 trestního zákona) a polehčujícím okolnostem (§ 41 trestního zákona.