Archiv pro rubriku: Vězeňství

Trestní právo / Vězeňství

Lékařská péče ve vězení v Rakousku

Otázka:

Můj přítel je od narození vážně nemocný. 11 let byl na dialýze, teď je 4 měsíce po transplantaci ledviny, má velmi nemocné srdce, je deminerilizovaný, nemocný žaludek, kosti, štítná žláza atd. Teď o zavřeli v Rakousku o pokus krádeže aut. Tím, že je krátce po transplantaci, vyžaduje jeho stav důležité, drahé léky, aby ledviny fungovala, sterilní prostředí, dostatečný pitný reřim, pravidelné měsíční kontroly atd. Jela jsem do Rakouska do té věznice a vezla mu tam jeho léky, kterých je mraky a tam mi zdělili, že mu dávají jiné, že ty české jsou drahé, tak mu prý davají nějaké levné. Mají na to právo? Jsou schopni mu zajistit tak odbornou lékařskou péči, aby nějak neohrozili jeho zdraví či život? Nebo je možné ze zdravotních důvodů žádat o přerušení trestu. Další možnosti? Jeho přidělený právník se se mnou ještě nespojil a já se bojím, aby mu nějak ledvinu nepoškodili.

Odpověď:

Není žádný důvod, proč by se s vámi měl přidělený právník spojovat – pro to rozhodně není žádný důvod. Nejsem lékař, tudíž nemohu posoudit vhodnost léků, které jsou příteli podávány, nicméně osobně bych zrovna v rakouském vězení neměla obavu, že jsou podávány nevhodné přípravky. Nicméně není nic jednoduššího, než když vám přítel napíše dopis s názvy léků a vy si dojdete k lékaři a necháte si posoudit vhodnost těchto jiných léků pro jeho zdravotní stav. Co se týče možnosti přerušení trestu v Rakousku – bohužel, nejsem znalcem rakouského práva, ale od toho je přidělený právník, aby konal, co bude nejlepší. Případně se můžete zkusit obrátit na advokáta specializujícího se na rakouské právo a ten by vám mohl pomoci.

Nahrazení vazby obviněného zárukou

Otázka:

Chci poprosit o vysvětlení případně vzoru jak by mělo správně vypada „zaručení se za osobu trestně stíhanou moment. ve vyšetřovací vazbě“. Toto měla již před nějakou dobou udělat naše právní zástupkyně. Její přístup je však velmi laxní, tak jsme se rozhodli, že toto zaručení odešleme sami.

Odpověď:

Zřejmě máte na mysli tzv. nahrazení vazby zárukou, dohledem nebo slibem dle § 73 trestního řádu. V případech, kdy se jedná o důvod vazby dle písm. a) nebo c) §67 tr. řádu, může sám obviněný nebo zájmové sdružení příp. důvěryhodná osoba schopná příznivě ovlivňovat chování obviněného, nabídnout převzetí záruky za další chování obviněného a za to, že se obviněný bude dostavovat k soudu atd. Nabídnutou záruku pak posoudí soud, zda ji přijme či nikoli.
Obecně by tato záruka měla být adresována soudu, který věc řeší, je nutné uvést číslo trestního spisu, iniciály obviněného a to, že jde o nabídku nahrazení vazby obviněného XY zárukou důvěryhodné osoby (zájmového sdružení). Do textu pak uveďte to, co obsahuje právě ustanovení § 73 písm. a) trestního řádu (za co všechno se zaručujete) + další skutečnosti, které považujete za nutné uvést.

Odkald výkonu trestu odnětí svobody

Otázka:

Byl jsem Vrchním soudem odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody na 4a 8 m za § 250.Chci Vás poprosit o radu,je-li možné podat žádost o odklad nástupu trestu,ještě než mi došel rozsudek(Poštou)od soudu.A může-li ho podat i rodina,potřebuji rodinu zabezpečit a udělat opatření k chodu domácnosti.A jeli možné někde nájít vzor odkladu.

Odpověď:

Dle § 322 odstavec 1 trestního řádu lze podat žádost o odklad výkonu trestu pouze ze zdravotních důvodů. Zmíněné ustanovení stanovuje: „předseda senátu odloží na potřebnou dobu výkon trestu odnětí svobody, jestliže z lékařské zprávy o hospitalizaci odsouzeného v lůžkovém zdravotnickém zařízení nebo z jiných skutečností vyplývá, že by výkon trestu ohrozil jeho život nebo zdraví“.
Konkrétní vzor žádosti lze pak nalézti na různých internetových stránkách. O žádosti pak rozhodne soud, který ve věci rozhodoval jako soud prvního stupně.
Jen bych ještě doplnila, že zda-li bude odklad povolen bude záležet na rozhodnutí soudu.

Podmínečné propuštění možnost eskorty do jiné věznice…

Otázka:

Hledám právníka-čku,který umí zařídit přeřazení odsouzeného z věznice Plzen do věznice Ruzyn(TypC).Korektní jednání…
Pro svého přítele hledám prívníka-čku,který se,ne pokusí,ale docílí jeho podménečné propuštění.Přítel je poprvé ve VT a je bez problémů.Nebo jeho případné přezanení do jiné věznice typu (C)..Kde to bude pro Judr.snadné vyřízení….
Který právník dokáže zařídit PP za lepší finanční odměnu pro mého přítele.Korektní jednání….

Odpověď:

Tato poradna slouží k zodpovídání dotazů, které se týkají konkrétních právních záležitostí.
Máte-li zájem o právní zastupování, obraťte se na advokáta. Seznam advokátů, včetně jejich specializace, naleznete na internetových stránkách České advokátní komory (www.cak.cz).

Přeložení a podmíněné prouštění

Otázka:

Jak postupovat při podání žádosti do jiného nápravního zařízení a zda-li tuto žádost musí podat odsouzený či jeho právní zástupce,dále bych chtěla vědět jak postupovat při podání žádosti o prominutí trestu po uplynutí jedné poloviny uloženého trestu.

Odpověď:

Žádost o přemístění do jiné věznice (stejného typu) se podává k řediteli věznice, může ji podat odsouzený a dokonce i osoba blízká. Rozhoduje buď Generální ředitelství věznic nebo se přemístění povolí a uskuteční na základě dohody ředitelů věznic, kterých se žádost týká (§ 10 vyhl. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody). Kapacity věznic jsou ovšem naplněny, velmi často tak není místo a žádosti nelze vyhovět. Pokud jde o žádost o podmíněné propuštění po výkonu poloviny trestu podle § 61 trestního zákona, pak se žádost podává k soudu, do jehož obvodu spadá zařízení, kde odsouzený vykonává trest. Soud si vyžádá spis od soudu, který ukládal trest a potřebné zprávy od vedení věznice o chování odsouzeného. Bude-li soudem shledáno, že trest měl dostatečný účinek a vedl k takové nápravě odsouzeného, která odůvodňuje předpoklad řádného života, pak propuštění povolí. Bude stanovena zkušební doba, popřípadě může být nařízen i dohled.

Výkon trestu odnětí svobody

Otázka:

Bratr byl odsouzen čtyřmi rozsudky, z toho tři mu byly pravomocně zrušeny a zůstal mu pouze jeden a to 4 měsíce. Ve věznici ovšem ty čtyři měsíce začaly počítat až od soudu, kdy došlo ke zrušení těch tří rozsudků a vůbec neberou v úvahu, že už má tři měsíce za sebou. Prý si můžeme žádat náhradu škody. Můžou takto postupovat, i když Zákon č. 169 § 77 říká, že postupně uložené tresty se berou jako jeden. Kam se můžeme obrátit a může se stát, že to opravdu budou brát jako kdyby si ještě vůbec nic nevykonal? To přece není možné.

Odpověď:

Z podstaty věci je logické a trestněprávní předpisy stanoví, že vykonaný trest odnětí svobody nebo doba strávena ve vazbě, se započítává do celkově uloženého trestu. Trestněprávní kauzy jsou ovšem velmi složité na právní posouzení a bez podrobnějších znalostí případu nemohu hodnotit postup orgánů činných v trestním řízení či vězeňských složek. Takže doporučuji, abyste s dokumentací, kterou máte k dispozici, zašel za advokátem s požadavkem na podání stížnosti, eventuálně se obraťte přímo na ministerstvo spravedlnosti. Problém však spočívá v tom, že než na úrovni příslušných institucí dojde k vyřízení podnětů, bratr mezi tím velmi pravděpodobně trest vykoná celý. Po vykonání poloviny trestu je sice možné požádat o podmíněné upuštění od výkonu jeho zbytku, ale i zde (vzhledem k relativně krátkému trestu) trest nejspíš doběhne dříve než soud rozhodne. Nakonec se tedy bratr bude muset skutečně domáhat náhrady škody za pobyt ve vězení delší než mu byl pravomocně uložen.