Re: opět vlastník domu

#1108 Reply

Milan Zeman

Trvalý pobyt není překážkou vystěhování. Pokud matka nemá právní titul, který by ji k užívání části domu opravňoval, může syn podat žalobu na vyklizení nemovitosti. Neplatí-li inkaso a nájem, bezdůvodně se obohacuje – opět lze vymoci žalobou k soudu.