Re: opět vlastník domu

#1111 Reply

Milan Zeman

Žaloba se podává u místně příslušného soudu – žaloba na vyklizení nemovitosti u soudu, v jehož obvodu je nemovitost, žaloba na vydání bezdůvodného obohacení u soudu, v jehož obvodu má dlužník bydliště. Zde se bude jednat o jeden a tentýž soud. Za právníkem jít nemusíte, ovšem vyplatí se Vám to, protože sepsat žalobu není vždy jednoduché.