Re: půjčka

#11126 Reply

Šéfredaktor

Dobrý den, můžete to řešit sepsáním buď smlouvy o půjčce, v níž bude uvedeno, kdy k půjčce došlo, v jaké výši, datum splatnosti, datum uzavření smlouvy a Vaše podpisy. Nebo může být sepsáno tzv. uznání dluhu dle § 558 obč.zákoníku. V něm dlužník prohlásí, že uznává dluh vzniklý z ústní smlouvy o půjčce ze dne … ve výši 70tis. Kč a že se zavazuje tuto částku uhradit nejpozději do … nebo uvést splátkový kalendář. Na konec se uvede datum sepsání a jeho podpis.

Mgr. Lucie Jindrová