Re: Smlouva o půjčce

#11215 Reply

Franken Sharp

Dobrý den,

u tohoto závazku je promlčecí doba tříletá a počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. To znamená, že 2.12.2007 máte tzv. nárok a můžete jej uplatnit u soudu.Toto právo u soudu uplatněte do 2.12.2009!Poté je půjčka promlčena. Doporučuji, pokud se v právních věcech nevyznáte, obrátit se na kvalifikovanou pomoc. Nebo mně kontaktujte na skapejska@seznam.cz