Re: Zrušení plné moci a její rozsah při rozvodu

Forum Fóra Diskuze ke článkům Diskuze ke článku ‚Plná moc‘ Re: Zrušení plné moci a její rozsah při rozvodu

#11845 Reply

Šéfredaktor

Dobrý den, takovou plnou moc můžete odvolat doručením písemné výpovědi této advokátce.

Jen pro vysvětlení, většina advokátů používá tuto generální plnou moc a to především pro zjednodušení. Sice to není úplně v pořádku a sama ČAK jim klade na srdce, ať tyto plné moci nepoužívají, ale nevím o tom, že by ji některý z nich nějak "zneužil".

Na Vašem místě bych věc řešila spíše tak, že bych požadovala sepsání nové plné moci určené ke konkrétním právním úkonům. Věřím, že tato žádost bude kladně přijata a advokátka Vám vystaví novou plnou moc.

Mgr. Lucie Jindrová