výpověď z nájmu bytu

#12585 Reply

Daniel Váňa

Před několika lety jsem dostal byt města na dobu neurčitou,mezitím jsem se oženil a také přibyli děti.Pak jsme si koupili vtom samém městě dům k rekreaci,na kterém proběhla rekonstrukce a podali na stav.úřadě o povolení ke změně užívání,ale ještě neproběhla kolaudace.Maželka i s dětmi odešla a řádně se odhlásila s bytu,pak jsem řádně přihlásil svou novou přítelkyní.Byla mi doručena výpověď,"že podle zjištění mám vlastnické právo k objektu určeného k individuální rekreaci a bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby-přístavba rekreační chaty za účelem budoucí změny užívání na rodinný dům a následně byl vydán souhlas s provedením ohlášené stavby.Pronajímatelovi je známo,že jste dosud nepožádali o vydání povolení užívání stavby.Skutečnost,že uvedený dům není zkolaudován,ikdyž je zjevně fakticky užívání schopen a užíván,nemůže jít k tíži pronajímatele bytu,jehož jste společnými nájemci".Tak toto mi poslali,jako důvod a že užívám dva byty.Poraďte mi,jestli se mohu nějak bránit.Děkuji