Re: otcovství

#14746 Reply

Milan Zeman

Pokud soud rozhodl, že máte vůči synovi vyživovací povinnost, tak jste povinen platit výživné ve stanovené výši. Pokud je částka příliš vysoká, podejte soudu návrh na snížení vyživovací povinnosti.