Re: Smrt matky a jeji dluhy

#16085 Reply

Alexej Burč

Vezmeme to popořádku:

1) notář, který je soudem pověřený k vyřízení dědictví po zemřelé, je povinen zjistit veškerý majetek i závazky zemřelého, má na to přikázané lhůty a způsob oznámení jak eventuálním dědicům, tak i věřitelům. K určitému dni tedy notář uzavře možnost přihlášení pohledávek, pokud do této lhůty věřitel nepřihlásí svou pohledávku za zemřelým, nebude dluh do dědictví zapsán.

2) zjištění veškerého majetku a závazků zemřelého je v pravomoci a odpovědnosti notáře, pokud je Vám známa nějaká skutečnost, která by toto mohla ovlivnit (například probíhající právní řízení), měli byste to notáři sdělit – ostatní už je na něm.

3) změny se připravují v novém Občanském zákoníku – ovšem jaké budou skutečně, to nelze nyní předvídat, i tehdy však bude možnost odmítnutí dědictví v celém rozsahu, s určitými podmínkami aktivních úkonů dědiců (požádání o soupis pozůstalosti soudem).