Věcné břemeno průchodu

#20312 Reply

Martin

Dobrý den,

kolem našeho domu, který je postaven ve stráni, byla asi před 50 lety vybudována a prokopána tzv. ulička pro pěší, na kterou soud nyní uvalil Věcné břemeno průchodu. Bohužel nám právě tato ulička zapříčinila to, že nám dům praská a sesouvá se dle soudního znaleckého posudku z oboru statiky, který jsme si nechali vypracovat, právě do této uličky a hrozí i jeho sesutí. Toto věcné břemeno je zřízeno pro občany našeho města, ale není jedinou přístupovou cestou. Je to jen jakási spojnice mezi dvěma ulicemi, ale v současné době již neplní takový ůčel, jaký plnila kdysy.

Máme šanci, že nám toto Věcné břemeno zruší?

Děkuji