Re: Stavba na dočasně nestavební parcele

#22368 Reply

Stavební úřad

Jestli tomu správně rozumím, hodláte stavět rodinný dům na pozemku, který podle současně platného územního plánu Vaší obce není pro takovou stavbu určen. V tom případě máte bohužel smůlu, stavební úřad musí posuzovat umístění stavby podle § 90 stavebního zákona mimo jiné také z hlediska souladu s vydanou územně plánovací dokumentací (tj. územním plánem obce), a z tohoto hlediska Vaše stavba neobstojí, neboť je s územním plánem v rozporu. Žádná výjimka z územního plánu neexistuje, jediný možný způsob je změna územního plánu či vydání nového, kde již bude Vaše parcela pro umístění rodinného domu určena.