SJM, bankovní záruka

#23963 Reply

Hanky

Dobrý den, v nedávné době jsem se rozvedla, za doby trvání našeho manželství , se manžel při dopravní nehodě vážné poranění, kdy mimo jiné došlo ke ztrátě dolní končetiny.

1) Zajímalo by mne, zda pojistné plnění, které manžel pobíral za úraz spadá do SJM?

Posléze manžel po úrazu, z pojistného plnění pořizoval nemovitosti.

2) Jsou nemovitosti pořízené z pojistného plnění výhradním majetkem manžela, nebo spadají do SJM?

Poslední věc, na kterou by mne zajímala odborný názor je to, že manžel se opozdil s placením výživného.

3) Bylo by vhodné, podat k soudu návrh na exekuční vymožení výživného, pokud jsem evidována u banky jako ručitel na poskytnutý bankovní úvěr v částce okolo 1.000 000.

Předem děkuji za zodpovězení dotazu Hanka.