Re: SJM, bankovní záruka

#23964 Reply

právní vrba

1) Pokud pojištění platil z vlastních prostředků, je pojistné plnění jen jeho; pokud je platil ze společných prostředků, patří do SJM.

2)Nemovitosti, pořízené i jen jedním z manželů za trvání manželství za společné prostředky manželů jsou v jejich SJM; stav zápisu v katastru nemusí být vždy v souladu se skutečností resp. právem (lze jej napravit, katastr reaguje na dokument, který dostane).

3) Vymáhat výživné samozřejmě můžete; pokud jste ručitelem a dlužník (spoludlužníci) nesplácí úvěr, obrátí se věřitel na ručitele. Ručitel následně můžte po dlužníkovi požadovat to, co za něj uhradil jeho věřiteli z titulu ručení.