Re: SJM, bankovní záruka

#23965 Reply

Hanka

Děkuji za odpověď, pouze mám dvě doplňující otázky.

Pojistné bylo vypláceno z pojistky, kterou zaměstnancům hradil zaměstnavatel, nikoli příjemce plnění.

1) Jak to bude v případě, že manžel nebyl pojistníkem, je pojistné plnění jen jeho, nebo SJM..

Nákup nemovitostí byl taktéž hrazen z pojistného plnění, které hradil zaměstnavatel manžela.

2) Jsou nemovitosti v případě úhrady z plnění, kdy manžel nebyl pojistník, SJM nebo majetek pouze manžela.

Děkuji Hanky.