majitel domu a manželka

#24801 Reply

Jan Novák

jsem majitelem rodinného domu,který mě před 2 roky darovali rodiče.

Jsem ženatý.V domě se mnou žije manželka a syn se svou družkou.Mají zde trvalé bydliště./Nemáme mezi sebou žádnou smlouvu o bydlení/

Vztahy jsou jak s manželkou tak se synem velmi špatné.

Nepřispívají také ani na náklady domu/energie,voda ,odpady atd…/

Mám dotaz:

Mohu žádat vystěhování manželky z domu?I když zde má trvalé bydliště?

Mohu ji nechat vystěhovat?Musím jim poskytnout náhradní bydlení?

Mohu žádat vystěhování syna z domu?I když zde má trvalé bydliště.

Mohu jej nechat vystěhovat?Družka s kterou žije zde nemá trvalé bydliště.Moji jí zakázat přístup do domu?Může zde bydlet se synem pouze na základě pozvání syna a bez mého souhlasu?

Mohu od nich požadovat nájemné?

Kdo nájemné stanoví?

Jestliže by pak vstoupili přes můj nesouhlas do domu,je to porušení /nevím jak se to nazývá-/,neoprávněný vstup na soukromý majetek?

Děkuji Vám za objasnění těchto otázek.Jan Novák