Re: Laksní přístup exekutora

#25192 Reply

Maat Isis

Zaměstnavatel je povinnen řídit se podle Exekučního příkazu sražkami z emzdy, který obdržel a zde je částka uvedena. Exe. příkaz sráž. ze mzdy jste obdržel i vy jako povinný dále pak oprávněný a zaměstnavatel.Po nabytí právní moci nařizovacího usnesení nabývá právní moc i Exe. příkaz sráž. ze mzdy a poté exekutor o těchto právních mocí písemně vyrozumí zaměstnavatel, který na základě této písemnosti teprve přepošle sražené peníze z Vaší mzdy. Do té doby jsou prováděné srážky deponovány na vnitřním účtu zaměstnavatele.Pokud Vám zaměstnavatel srazil z platu více než měl je toto dle zákona nepřípustné.Mohlo by se to považovat za nezákoné obohacování.