Re: Vypořádání SJM

Forum Fóra Rodinné právo Manželství a rozvod majetkové vyrovnání Re: Vypořádání SJM

#25912 Reply

Šéfredaktor

Dobrý den, ve vypořádání se uvádí pouze majetek, který byl ve Vašem vlastnictví ke dni právní moci rozvodu. Pokud je byt již fakticky ve vlastnictví jiné osoby, samozřejmě ho uvádět nebudete, ale uvedete získané finanční prostředky.

Co se týče garáže, zde se nejedná o prodej druhému, ale o vypořádání. V dohodě tedy uvedete, že výlučným vlastníkem garáže se stane … a jako vypořádací podíl zaplatí druhému … Kč.

Mgr. Lucie Jindrová