Re: Promlčecí lhůta půjčky

Forum Fóra Občanské právo Různé Promlčecí doba Re: Promlčecí lhůta půjčky

#32687 Reply

Milan Zeman

Exekuci lze provést do 10 let od právní moci exekučního titulu. Vzhledem k nařízení Rady ES č. 44/2001 lze provést exekuci i v Německu.