Re: jak se chranit

#32915 Reply

Maat Isis

Dobrý den,

pokud nemáte trvalé bydliště v ČR a je toto uvedeno v CEO (centrální evidence obyvatel – evidence spadá pod Ministerstvo vnitra).Není přípustné, aby exekutor zabavoval věci na adrese, která není místem Vašeho trvalého pobytu a z této adresy jste odhlášen.Pokud jste již dlužnou pohledávku v exekučním řízení uhradil bude exekuce ukončena vydáním zániku pověření.Pro případ, že by situace v budoucnu opakovala ať má Vaše ex přítelkyně po ruce dekret na byt a evidenční list.Tímto doloží, které další osoby jsou na adrese přihlášeny k trv. pobytu.To by mělo být dostačující.Pokud se přesto stane, že bude zabaven movitý majetek, který je jejím vlastnictvím bude muset podat k soudu vylučovací žalobu na zabavené věci.S tím, že doloží kopii soupisu zabavených věcí (obdrží od exekutora na místě při zabavování) s uvedením, že se jedná o movité věci třetí osoby, které jsou jejím majetkem nikoli Vaším, že exekuce nebyla nařízena na její osobu a doklad o přihlášených osobách k trvalému