Re: jak se chranit

#32916 Reply

Maat Isis

pobytu na adrese kde byl pořízen soupis mov. věcí a věci zabaveny.Můžete jí pořídit kopii dokladu Vašeho trv. pobytu, kterou také přiloží k vylučovací žalobě.Doporučuji Vám ověření v CEO jaké údaje jsou v evidenci uvedeny u Vaší osoby.