potřebuji souhlas družstva

#34277 Reply

Max Trocha

Chci převést byt, který mám v nájmu jako řádný člen družstva do osobního vlastnictví. Ve stanovách družstva je přímo odstavec, který říká že: "člen družstva má právo po splnění podmínek majetkové účasti a po splacení svého podílu kupní ceny družstvu, nejdříve však v roce 2006, na převod bytu, k němuž má právo nájmu, do svého vlastnictví." Potřebuji v takovém případě souhlas družstva?