Re: Prosím poradte

Forum Fóra Občanské právo Různé Exekuce – pokuty Re: Prosím poradte

#34664 Reply

Maat Isis

Dobrý den,

pokud je nařizovací usnesení pravomocné, celá výše dlužné pohledávky uhrazena a již jste obdrželi PUN (příkaz k úhradě nákladů) kde je vyčíslena konečná celková částka vydá exekutor zánik pověření.Tímto usnesením o zániku exekuce se ruší všechny exekuční příkazy včetně EP (exe. příkazu prodejem nemovitosti) na katastrálním úřadě.Usn. o zániku exekuce se doručuje v červené obálce s podpisem soudního exekutora všem účastníkům řízení a je pravomocné dnem doručení poslednímu účastníkovi.Po vyznačení doložky právní moci se spis uloží do archivu.Zaměstnavatel na základě tohoto usn. o zániku již nepokračuje ve srážkách z Vaší mzdy.Pokud toto usn. o zániku zatím vydat nelze (soud ještě nevyznačil doložku PM na nař. usn.) vydá exekutor usn. o zrušení EP srážkami ze mzdy a rozešle jej všem účastníkům, kterým byl EP srážkami ze mzdy doručen tedy i zaměstnavateli.EP prodejem nemovitosti tímto usn. zrušit nelze, blokace na KÚ se ruší až zánikem pověření.Při osobní návštěvě EÚ