Re: Stažení výpovědi kontra důtka

#3505 Reply

Karel Dlouhý

Je to nějaké popletené.

"Zaměstnavatel ji s výhradami podepsal" – výpověď je jednostranný právní akt, zaměstnavatel jen podepisuje její převzetí (na kopii, kterou má zaměstnanec) – co znamená s výhradami? že ji převzal jen částečně ??

"udělil zaměstnanci důtku" – nelze, kárná opatření byla již dávno zrušena

jedině co může je předat upozornění na neuspokojivé pracovní výsledky (vytýkací dopis)

"1 rok, kdy nesmí porušit pracovní kázeň" – tak byly to neuspokojivé prac. výsledky nebo porušení kázně?

zaměstnanec může dát výpověď kdykoliv bez uvedení důvodu