návrat po RD

#38979 Reply

Alena

Dobrý den, měla bych se vracet do zaměstnání po rodičovské dovolené. Zaměstnavatel chtěl,abych nastoupila buď na plný, nebo poloviční úvazek za výrazně nižší mzdu. Řekla jsem, že nastoupím na plný úvazek, na původní pracovní pozici, za původní plat. To on odmítá – pozice není, stejné peníze mi nedá. Přislíbil, že se mnou uzavře dohodu o ukončení prac.poměru z důvodu nadbytečnosti. Je možné tuto dohodu uzavřít tak, abych do práce již nemusela nastoupit kvůli výpovědní lhůtě? On mi určitě nebude chtít ty 2 měsíce navíc platit. 13.2. budou synovi 3 roky. Je to tedy tak, že buď musím nastoupit 14.2, nebo podepsat dohodu tak, aby prac.poměr skončil k 13.2.,a to s nárokem na 3měsíční odstupné? Kdy nejpozději musí být taková dohoda uzavřena? Nebo je skutečně nutné dodržet dvouměsíční výpovědní lhůtu, když ani jedna ze stran o to nestojí? Zaměstnavatel navíc odkládá podpis dohody, je lepší poslat mapř. email s návrhem, kdy podepíšeme danou dohodu,aby byl můj zájem vše řešit průkazný?