Re: co dál?

#39003 Reply

ivzez

Zaměstnavatel je povinen Vás po skončení RD zaměstnat a nabídnout Vám práci odpovídající pracovní smlouvě.

Napište zaměstnavateli (kopii uchovejte pro případný soudní spor), kdy Vám končí rodičovská dovolená, že nastoupíte do zaměstnání den po 3. (nebo 2. – podle toho, o jakou délku RD jste zaměstnavatele požádala) narozeninách nastoupíte do zaměstnání.

Sdělte mu, že trváte na dalším zaměstnávání, a vyzvěte jej, aby Vám přiděloval práci odpovídající pracovní smlouvě.

Dopis zašlete doporučeně s doručenkou nebo předejte osobně proti potvrzení převzetí na kopii.