Re: Odstupné

#39004 Reply

ivzez

Zaměstnavatel bude povinen Vás zaměstnat až po skončení RD (po 3. narozeninách nejmladšího dítěte), do té doby není povinen Vám umožnit nástup do práce.

Jestli jste neobdržela od zaměstnavatele výpověď podle § 52 písm. a) nebo b), nemáte na odstupné nárok.

Poznámka:

V době, kdy čerpáte RD, Vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď podle § 52 písm. c) – pro nadbytečnost (i u tohoto výpovědního důvodu by vznikl nárok na odstupné).