Re: problém na Úřadu práce

Forum Fóra Pracovní právo Různé problém na Úřadu práce Re: problém na Úřadu práce

#41009 Reply

ivzez

Při registraci na úřadu práce jste byla poučena o právech a povinnostech uchazečů o zaměstnání.

Výkon nekolidujícího zaměstnání jsou uchazeči povinni oznámit úřadu práce nejpozději v den zahájení práce.

Obávám se, že v případě sankčního vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání (podle mých informací jde zpravidla o 6 měsíců), není nárok na nic.

Povinné je pouze zdravotní pojištění, sociální pojištění není povinné a sama si je ani hradit nemůžete. Nepojištěná doba se Vám ale nezapočte do odpracovaných let z hlediska nároku na důchod.

—-

Více informací získáte na webu ÚP

(práva a povinnosti uchazečů o zaměstnání):

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch