Re: nárok na mateřskou

#41684 Reply

ivzez

Bohužel uvádíte málo údajů k posouzení situace.

Obecně:

Způsob ukončení pracovního poměru nemá vliv na nárok na přiznání peněžité pomoci v mateřství. Ovšem pro její přiznání je třeba splnit několik podmínek, mj. nástup na PPM v ochranné lhůtě, jež činí tolik kalendářních dnů, kolik dnů trvalo poslední nemocenské (nezaměňovat se zdravotním) pojištění (poslední zaměstnání), maximálně však 180 kalendářních dnů.