Re: Záskok za mateřskou

#41695 Reply

ivzez

Pracovní poměr máte sjednán na dobu určitou, tzn., že skončí až uplynutím sjednané doby.

Rodičovská dovolená (RD) je volno, jež na péči o dítě poskytuje zaměstnavatel. RD nemůžete zaměstnavateli "nahlásit", ale musíte o ni písemně požádat před skončením MD – tak aby RD navazovala na MD (nebudete-li mezi MD a RD čerpat řádnou dovolenou, na niž Vám za dobu MD vznikne nárok).

V písemné žádosti o RD je třeba uvést dobu, po niž holdáte RD čerpat. Změní-li se Vaše podmínky, a budete-li potřebovat RD delší, můžete požádat o její prodloužení. Zaměstnavatel je povinen žádosti vyhovět až do 3 let věku dítěte (nebo do skončení pracovního poměru – podle toho, co nastane dříve).

Rodičovský příspěvek je sociální dávka, o niž žádáte na úřadu práce, a jejíž výše závisí na zvolené variantě (do 2, 3 nebo do 4 let).

Zatímco RD (volno na péči o dítě) může zaměstnavatel poskytnout maximálně do 3 let věku dítěte, RP lze čerpat až do 4 let věku dítěte (i při práci).