Re: VÝPOVĚĎ VE ZKUŠEBNÍ DOBĚ

#42873 Reply

ivzez

Těhotenství není důvodem ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

V případě nemoci ve zkušební lhůtě (vystaví-li lékař neschopenku v průběhu 7 kalendářních dnů po skončení pracovního poměru) bude mít sestra nárok na nemocenské dávky od 22. dne nemoci. Neměla by ale nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele (do 21. dne nemoci), protože po skončení pracovního poměru už nemá naplánovány žádné pracovní směny.

Z uvedených informací soudím, že pokud sestra nenastoupí v krátké době do dalšího zaměstnání, nesplní možná ani podmínky pro přiznání peněžité pomoci v mateřství – musela by být nemocensky pojištěna (zaměstnána) po dobu alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech. V takovém případě by od porodu měla nárok na rodičovský příspěvek.